OKW in gesprek met Provincie Utrecht

Voorzitter André van der Heijden bezocht het Provinciehuis Utrecht voor een gesprek en kennismaking met gedeputeerden Huib van Essen en André van Schie over de economie in Utrecht West. OKW is met 7 andere verenigingen uit Utrecht West, verenigd in het Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW). Samen pleiten we voor meer ruimte voor bedrijven in onze regio, […]

OKW werkt mee aan het Jaarbericht; Staat van het MKB 2023

In september hebben onze bestuurders André van der Heijden en Marien Groenendijk een gesprek gehad met MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof en Horeca Nederland voorzitter Marijke Vuik. Dit gesprek heeft in Woerden plaatsgevonden bij Groenendijk Bedrijfskleding, de aanleiding hiervoor was de Staat van het MKB 2023. Een document wat jaarlijks opgesteld wordt door het Nederlands […]

Afgelopen week zijn de uitkomsten van het STEC onderzoek naar de ruimtevraag voor bedrijven in Woerden gepresenteerd. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Woerden en OKW heeft hieraan meegewerkt. Belangrijke conclusies zijn dat er tot de uitgifte van de geplande schuifruime forse tekorten blijven aan bedrijfsruimte. In de doorkijk naar 2040 is […]

Poll energiezekerheid

OKW Woerden

Stedin heeft onlangs aan alle ondernemers in Woerden een brief gezonden waarin is gemeld dat de maximale capaciteit voor afname van elektriciteit is bereikt. Deze beperkingen zijn voor het ene bedrijf geen enkel probleem omdat door energiebesparende maatregelen voldoende ruimte is op de aansluiting. Voor anderen levert dit of gaat dit, problemen opleveren omdat er […]

Ruimtelijke Ordening

OKW Woerden

ONDERZOEK STEC GROEP Via de OKW mail is melding gemaakt van het bedrijfsruimte- onderzoek dat het bedrijf STEC momenteel uitvoert.  Dit onderzoek is in het Economisch Actieplan van de gemeente Woerden toegezegd en OKW heeft hier actief een bijdrage aan geleverd.  Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen dat vóór 2030 extra […]

Onderzoek naar bedrijfsruimte gemeente Woerden voor nu én de toekomst – vul nu de online enquête in!

OKW Woerden

OKW en gemeente Woerden vinden het belangrijk te weten welke ontwikkelruimte bij onze bedrijven nodig is om te kunnen groeien, te innoveren en te verduurzamen. We constateren dat er een tekort is aan ontwikkelruimte op bedrijventerreinen in de gemeente Woerden. Daarom willen we door een enquête zicht krijgen op uw eisen en wensen voor te […]

Economisch Actie Plan – EAP Gemeente Woerden 2022 – 2026

OKW werkt in overleg met de Woerdense collega-ondernemersverenigingen nauw samen met de gemeente Woerden. Bij het aantreden van het nieuwe college liep het huidig Econmisch Actie Plan (EAP) 2019-2022 af. Het college heeft in haar bestuursakkoord opgenomen; Samen met de Woerdense ondernemersverenigingen vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan.  In dit plan laat de […]

Informatiebijeenkomst uitbreiding bedrijfsterrein Burgemeester van Zwietenweg

De Gemeente Woerden heeft in 2021 definitief twee locaties aangewezen om extra bedrijfsruimte te realiseren voor lokale bedrijven die groeien en op hun huidige locatie niet kunnen uitbreiden. De Burgemeester van Zwietenweg is een van deze locaties. Deze zgn. schuifruimte moet ervoor zorgen dat Woerdense bedrijven kunnen groeien en de vrijkomende ruimte weer gebruikt kan […]

Regionale bestuurders in gesprek met ondernemers!

Maandag 28 maart was gedeputeerde Robert Strijk aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij de TechnoHUB in Woerden, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht. Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in […]

Gemeenteraadsverkiezingen – OKW Ondernemersdebat

Op 9 maart jl. hield OKW, in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen het OKW Ondernemersdebat bij Buitenplaats Kameryck. Alle 11 deelnemende partijen waren tijdens het debat vertegenwoordigd. Aan de hand van vijf politieke onderwerpen die voor de Woerdense ondernemers relevant zijn, werd stelling ingenomen en gediscussieerd. In het kader van het onderwerp Arbeidsmarkt bracht horecaondernemer Mark […]