Gemeenteraadsverkiezingen – OKW Ondernemersdebat

Op 9 maart jl. hield OKW, in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen het OKW Ondernemersdebat bij Buitenplaats Kameryck.
Alle 11 deelnemende partijen waren tijdens het debat vertegenwoordigd.

Aan de hand van vijf politieke onderwerpen die voor de Woerdense ondernemers relevant zijn, werd stelling ingenomen en gediscussieerd.

In het kader van het onderwerp Arbeidsmarkt bracht horecaondernemer Mark Hagen van Buitenplaats Kameryck het grote personeelstekort in belangrijke sectoren, waaronder de horeca, ter sprake. Sterk Woerden bracht het belang naar voren om werknemers aan te trekken die in Woerden wonen. Ook werd gesproken over ideeën als een HorecaHUB. Volgens de VVD niet direct de oplossing aangezien ondernemers zoals Mark voldoende voorzieningen hebben om hun personeel ‘in house’ op te leiden. Geen van alle politieke partijen lijkt direct een oplossing te hebben, hetgeen ook niet de verwachting was gelet op het landelijke probleem van een groot tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten. Het voorstel van Mark Hagen om maatschappelijke stages mogelijk te maken in de horeca werd als een bijzonder goed idee ontvangen en de partijen gaven aan dit voorstel mogelijk snel te kunnen inzetten.

Het tweede onderwerp Wonen maakte eveneens het nodige los. Ondernemer Egbert van den Bergh, actief in de vastgoedsector, hield een vlammend betoog over meer betaalbare woonruimte voor iedereen. Jelmer Vierstra kon zich namens Progressief Woerden enkel bij dit betoog aansluiten. Feit is echter dat onderkend moet worden dat ‘en-en’ niet mogelijk zal zijn en dat er keuzes moeten worden gemaakt. Zolang de kiezer streeft naar een ruime parkeernorm, zal dit de huizenprijzen blijven verhogen. Een realistisch beeld is daarom van groot belang en ook dit landelijke tekort is niet binnen de komende periode van vier jaar opgelost.

Cees van Ramselaar, bestuurslid OKW en voorzitter van de Commissie Verkeer Ondernemend Woerden, bracht het derde debatonderwerp Verkeer op gang. Reem Bakker nam namens Woerden voor Democratie stelling in over de hoeveelheid (zwaar) vrachtverkeer binnen Woerden en de mogelijkheid om dit meer om te leiden. Al snel kwamen de onderwerpen Rembrandtbrug, Oostelijke en Westelijke randweg en Steinhagenseweg binnen de discussie naar boven. De behoefte om de hoeveelheid verkeer te reguleren en beter te laten doorstromen, wordt door alle partijen wel erkend maar de oplossingen hiervoor verschillen nog al. De Rembrandtbrug lijkt een feit maar er blijkt een groot verschil van mening of de Gemeente Woerden die kan en moet willen betalen.

Het vierde onderwerp, duurzaamheid, ging met name over het opwekken van duurzame energie. Bestuurslid OKW en voorzitter van de Commissie Duurzaamheid Ondernemend Woerden, Wim Stouthart vroeg gericht naar de ambitie van de Gemeente Woerden op dit gebied. Een actueel onderwerp als gevolg van de hoge energieprijzen waardoor de noodzaak van alternatieven groter lijkt dan ooit. In het centrale debat tussen alle partijen, laaide al snel de discussie op met betrekking tot windmolens en de juiste cijfers. Met name vanuit Lijst van der Does werden grote vraagtekens gezet bij de gestelde feiten.

Het debat werd afgesloten met als laatste onderwerp Bedrijfsruimte. Marien Groenendijk, bestuurslid OKW en voorzitter Ondernemend Woerden, schetste het beeld van de Woerdense groei, zowel qua inwoners als qua bedrijven. Meer ruimte voor wonen, gaat ten kosten van ruimte voor bedrijven. Florian van Hout onderschreef namens de VVD de behoefte van ondernemers om te groeien en het feit dat hier ruimte voor nodig is. Wat hem betreft gaat er dus verder onderzocht worden waar uitbreiding mogelijk is. Volgens Brigitte van Hoesel van D66 zou echter meer gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van intensivering van de bedrijventerreinen. Hier zou veel in gewonnen kunnen worden, zodat uitbreiding ten kosten van ‘groen’ niet nodig is.

Na afloop van het debat was er voor OKW leden en de diverse politici ruimte om na te praten. Hier werd gretig gebruik van gemaakt hetgeen eens te meer bevestigt dat de gekozen debatonderwerpen ook deze verkiezingsperiode weer actueel zijn. De OKW zal zich dan ook, al dan niet binnen Ondernemend Woerden, blijven inzetten voor haar leden op de diverse dossieronderwerpen en is benieuwd wat de aanstaande verkiezingen Woerden gaan brengen.

Bekijk hier de foto’s van het OKW Verkiezingsdebat.