Huisregels

Huisregels

KOSTEN OKW LIDMAATSCHAP

De kosten van het OKW lidmaatschap bedragen € 440,00 per jaar. Bij nieuwe leden wordt éénmalig € 150,00 entreekosten in rekening gebracht.

OKWJAARVERGADERING

De Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt door de OKW georganiseerd vanaf 15.30 uur. Aansluitend is er een borrel. U kunt zich per lidmaatschap met maximaal 2 personen aanmelden.

OKWCAFE

Deze informele borrel tussen 17.00 – 19.00 uur wordt gesponsord en georganiseerd door één of meerdere OKW-leden en vindt plaats in een Woerdense horecagelegenheid. U kunt zich per lidmaatschap met maximaal 2 personen aanmelden.

OKWLUNCH OKWONTBIJT

De OKW lunches worden georganiseerd door de OKW en vinden altijd op een donderdag van 12.00 – 14.00 uur plaats in een restaurant in de gemeente Woerden. Tijdens de lunch is er een spreker. De woensdag na de presentatie van de miljoenennota organiseert de OKW een ontbijtbijeenkomst. Een spreker zal tijdens dit ontbijt zijn visie hierop geven. Tijdstip van 08.00 – 10.00 uur. Bij het lidmaatschap is deze lunch / ontbijt voor één persoon inbegrepen. Het is mogelijk om per bedrijf één collega mee te nemen, hiervoor berekenen wij een eigen bijdrage à € 25,00 excl. btw per persoon. Wanneer u een mogelijk nieuw lid introduceert zijn er geen kosten aan deze lunch/ontbijt verbonden. Wij verzoeken u dit vooraf met het secretariaat te overleggen.

OKWinBEDRIJF

Tijdens het OKW in bedrijf bieden één of meerdere OKW leden u een kijkje achter de schermen van zijn of haar bedrijf. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur georganiseerd aan het einde van de middag, maar kunnen ook tijdens de lunch plaatsvinden. U kunt zich per lidmaatschap met maximaal 2 personen aanmelden.

OKWKENNISSESSIES

Deze bijeenkomsten worden 3 keer per jaar georganiseerd, dit zijn avonden van 19.15 – 21.30 uur waarop specifieke kennis van leden onderling gedeeld wordt. Deze sessies zijn bedoeld om van elkaar te leren en informatie uit te wisselen op diverse gebieden. Deze sessies kunnen door de leden zelf, maar ook door betrokken medewerkers bezocht worden. Het aantal deelnemers is hierbij niet gemaximeerd.

OKWGOLFDAG

Ieder jaar organiseert de OKW een golfdag. Voor de geoefende golfers organiseren wij een wedstrijd en voor de niet geoefende golfers organiseren wij bij voldoende animo een golfclinic. Voor deelname aan deze golfdag vragen wij een eigen bijdrage. U kunt zich per bedrijf met maximaal 4 personen aanmelden.

OKWDINER/BUFFETofBBQ

Aansluitend aan de golfdag wordt er ook een diner, buffet of BBQ georganiseerd. U kunt zich ook hiervoor ook zonder deelname aan de golfdag aanmelden met maximaal 4 personen per bedrijf. Voor deelname hieraan vragen wij een eigen bijdrage.

OKW HUISREGELS AANMELDEN / AFMELDEN

Voor alle OKW activiteiten ontvangt u tijdig per mail een uitnodiging. U kunt zich aanmelden door middel van een reply op de mail. Aanmeldingen zijn echter niet vrijblijvend. Wanneer u zich heeft aangemeld en u bent alsnog verhinderd verzoeken wij u dit, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de bijeenkomst, aan het secretariaat door te geven. Bij afmeldingen binnen 48 uur brengen wij 50% van de kosten in rekening. Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang en bij afwezigheid zonder afmelding worden de volledige kosten in rekening gebracht. Deze regel geldt voor alle door u gereserveerde plaatsen en is van toepassing op al onze activiteiten, tenzij anders vermeld in de uitnodiging.

KOSTEN & ANNULERINGEN OKWKENNISSESSIES

Deelname aan de kennissessies is kosteloos, wanneer u na aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang moet annuleren zijn wij helaas genoodzaakt u € 10,00 per persoon annuleringskosten in rekening te brengen. Bij deze sessies gaan wij uit van minimaal 10 deelnemers, bij minder dan 10 deelnemers gaat de sessie niet door.

GEBRUIK OKW-LEDENBESTAND

Het OKW ledenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie vanuit de vereniging (het secretariaat) naar de leden. Dit betreft alleen informatie die de vereniging en haar activiteiten / doelstellingen aangaat.Verzoeken om het doorsturen van informatie, acties, uitnodigingen etc. aan alle leden worden niet door ons gehonoreerd. Verzoeken om het doorsturen van de ledenlijst in een excell bestand worden ook niet door ons gehonoreerd. Alle OKW leden staan vermeld op onze website waar u d.m.v. een klik op het bedrijfslogo op de website van het bedrijf komt. U treft daar de contactgegevens van het bedrijf.

OKWNIEUWS VAN DE LEDEN

OKW heeft een samenwerking met Woerden.TV voor het online brengen van zakelijk nieuws. Leden kunnen zakelijk nieuws insturen, waarna dit te lezen is op de zakelijke pagina van Woerden.TV en op de nieuwspagina van de OKW. Naast het nieuws van de leden krijgt de OKW bij Woerden.TV meer publiciteit. Zo komen er aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten en zijn er meerdere malen per jaar interessante interviews met te lezen. Kortom een pagina die u op de hoogte houdt van het Woerdens zakelijk nieuws! Voor meer informatie kijkt u op www.okwwoerden.nl/nieuwstip-insturen/.

OPZEGGEN VAN HET OKW LIDMAATSCHAP

Het OKW verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap door leden kan alleen tegen het einde van een verenigingsjaar.

Wij verzoeken u dit schriftelijk te doen en hierbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht te nemen.

X