Huisregels

CONTRIBUTIE OKW LIDMAATSCHAP

De contributie voor het OKW lidmaatschap bedraagt in 2024 € 500,00 ex. BTW per jaar.

OKWJAARVERGADERING

De Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt door OKW georganiseerd vanaf 15.30 uur. U kunt zich per lidmaatschap met maximaal twee personen aanmelden.

OKWCAFE

Deze informele borrel tussen 17.00 – 19.00 uur wordt gesponsord en georganiseerd door één of meerdere OKW-leden en vindt plaats in een Woerdense horecagelegenheid. U kunt zich per lidmaatschap met maximaal twee personen aanmelden.

OKW ONTBIJT / LUNCH / DINER 

OKW lunch en OKW diner worden georganiseerd door de OKW en vinden altijd op een donderdag van 12.00 – 14.00 uur of van 17.00 – 20.00 uur plaats in een restaurant in de gemeente Woerden. Na de maaltijd is er een spreker. De woensdag na de presentatie van de miljoenennota organiseert de OKW een ontbijtbijeenkomst. Een spreker geeft tijdens dit ontbijt zijn visie hierop. Tijdstip van het ontbijt is van 08.00 – 10.00 uur. Bij het lidmaatschap is ontbijt/lunch/diner voor één persoon inbegrepen. Het is mogelijk om per bedrijf één collega extra aan te melden. Hiervoor berekenen wij een eigen bijdrage die varieert van €30,00 tot € 45,00 excl. btw per persoon. Wanneer u tijdens een ontbijt, lunch of diner een mogelijk nieuw lid introduceert zijn er geen kosten aan verbonden. Wij verzoeken u dit vooraf met het secretariaat te overleggen.

OKWinBEDRIJF

Tijdens het OKW in bedrijf bieden één of meerdere OKW leden u een kijkje achter de schermen van zijn of haar bedrijf. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur georganiseerd aan het einde van de middag, maar kunnen ook tijdens de lunch plaatsvinden. U kunt zich per lidmaatschap met maximaal twee personen aanmelden.

OKW Take A Break

Deze bijeenkomsten worden met regelmaat door het jaar heen georganiseerd, dit zijn korte sessies waarin belangrijke actuele onderwerpen onder de aandacht gebracht worden. Bij voorkeur door leden van OKW. Deze zijn sessies zijn bedoeld om van elkaar te leren en informatie uit te wisselen op diverse gebieden. Deze sessies zijn niet commercieel en kunnen door de leden zelf, maar ook door betrokken medewerkers bezocht worden. Het aantal deelnemers per bedrijf is hierbij niet gemaximeerd.

OKWGOLFDAG

Ieder jaar organiseert de OKW een golfdag. Voor de geoefende golfers organiseren wij een wedstrijd en voor de niet geoefende golfers organiseren wij bij voldoende animo een golfclinic. Voor deelname aan deze golfdag vragen wij een eigen bijdrage. U kunt per bedrijf meerdere personen aanmelden en indien gewenst een eigen flight samenstellen.

REGELS VOOR  AANMELDEN / AFMELDEN BIJEENKOMSTEN

Voor alle OKW activiteiten ontvangt u tijdig per mail een uitnodiging. U kunt zich aanmelden door middel van een reply op de mail. Aanmeldingen zijn echter niet vrijblijvend. Wanneer u zich heeft aangemeld en u bent verhinderd verzoeken wij u dit, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de bijeenkomst, aan het secretariaat door te geven. Zo kunnen wij er rekening mee houden in de reservering bij de locatie en gaan we verspilling tegen. Deze regel geldt voor alle bijeenkomsten tenzij dit in de bevestiging van uw aanmelding anders vermeld staat. 

OKWJAARBIJEENKOMST

Jaarlijks organiseert OKW een feestelijke jaarbijeenkomst. U en uw partner zijn hierbij van harte welkom. Deze bijeenkomst is voor 2 personen inbegrepen in het lidmaatschap. Het is mogelijk dat er aanvullend een eigen bijdrage gevraagd wordt. Dit wordt dan vermeld in de uitnodiging. Ook is het mogelijk per bedrijf 2 extra personen aan te melden. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd, de hoogte hiervan treft u ook in de uitnodiging.

GEBRUIK OKW-LEDENBESTAND

Het OKW ledenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie vanuit de vereniging naar de leden. Dit betreft alleen informatie die de vereniging en haar activiteiten / doelstellingen betreft. Verzoeken tot het doorsturen van informatie, acties, uitnodigingen etc. aan alle leden worden niet door ons gehonoreerd evenals verzoeken tot het doorsturen van de ledenlijst in een Excel bestand. Alle OKW leden staan vermeld op onze website waar u d.m.v. een klik op het bedrijfslogo op de website van het bedrijf komt. U treft daar de contactgegevens van het bedrijf.

OPZEGGEN VAN HET OKW LIDMAATSCHAP

Het OKW verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap door leden kan alleen aan het einde van een verenigingsjaar. Wij verzoeken u dit schriftelijk te doen en hierbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht te nemen.

AVG
Voor meer informatie over de privacy inzake het gebruik van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar de verklaring op onze website https://okwwoerden.nl/privacyverklaring-ondernemerskring-woerden/

GEBRUIK FOTO’S

Bij onze bijeenkomsten is een fotograaf aanwezig. Door aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten gaat u ermee akkoord dat u mogelijk gefotografeerd wordt. Deze foto’s kunnen door ons op de website, social media en andere OKW uitingen gebruikt worden.

NEXT GENERATION

Voor jonge ondernemers, start ups en bedrijfsopvolgers biedt de OKW een NEXT GENERATION programma. Het doel is elkaar in kleinere groep te ontmoeten en van elkaar te leren. Ook moet dit de doorstroming in de reguliere OKW bevorderen. Voor leden van OKW die binnen deze doelgroep vallen is NEXT GENERATION bij het OKW lidmaatschap inbegrepen. Niet OKW-leden kunnen via een NEXT GENERATION lidmaatschap in maximaal 3 jaar doorstromen in OKW. Voor niet-OKW leden bedragen de kosten voor dit programma
€ 250,00 excl. btw per jaar.