Samenwerkingspartners

OKW is een invloedrijk netwerk en laat zich horen in overlegorganen op lokaal en regionaal niveau. Hiermee wil OKW het ondernemersklimaat verbeteren, de lokale economie stimuleren en de belangen van haar leden behartigen op het gebied van;  onderwijs & arbeidsmarkt, woonruimte, duurzaamheid, infrastructuur en bedrijfsruimte & herstructurering. OKW werkt samen met:

Klikt u hier voor de door ons gezamenlijk opgestelde ondernemersvisie voor Woerden 2030 en de update 2021.

Ondernemend Woerden

Ondernemend Woerden is het overkoepelend orgaan waarbinnen Woerdense ondernemersverenigingen (OKW, ZOOOM ZZP Collectief, BIZ Vereniging het Stadshart, Ondernemend Zegveld, Ondernemend Harmelen en Ondernemend Kamerik) samenwerken met de gemeente Woerden aan de economische agenda voor Woerden. Uitgangspunt hierbij is het EAP; Economisch Actieplan voor Woerden.  Gezamenlijk worden onderwerpen geprioriteerd. Binnen Ondernemend Woerden zijn er diverse aandachtspunten waarbij OKW bestuursleden een actieve rol spelen. Met regelmaat zijn er overleggen waarbij ook de accountmanagers bedrijven en indien gewenst de wethouders Economische Zaken, beleidsmedewerkers en andere betrokken ambtenaren van de gemeente Woerden aanwezig zijn. Op de pagina dossiers treft u meer informatie hierover. Samen met Ondernemend Woerden is de Ondernemersvisie 2030 en een update gemaakt.  Plannen voor de actualisatie van de ondernemersvisie richting 2040 worden momenteel gemaakt. 

PBUW

OKW maakt deel uit van het Platform Bedrijven Utrecht West. Dit wordt gevormd door een afvaardiging van voorzitters van ondernemersverenigingen uit De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Harmelen, Woerden, Montfoort, Oudewater, Lopik & IJsselstein. OKW Voorzitter André van der Heijden neemt actief deel in het PBUW. Dit platform biedt rechtstreekse contacten met de Provincie Utrecht. Tevens wordt hier onderlinge kennis en ervaring uitgewisseld. 

OKW MKB NL Lokaal partner logo

MKB Nederland

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Dat zijn lokale ondernemersverenigingen die met ons een samenwerking zijn aangegaan. OKW is lokaal partner van MKB Nederland, binnen deze samenwerking wordt de know how van MKB-Nederland optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.mkbnederland.nl. 

U10 / U16

De regio U10 / U16 bestaat uit de gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist. In dit netwerk ontwikkelen zij nieuwe  vormen van regionale samenwerking op het gebied van diverse onderwerpen. OKW staat in contact met de U16 en bezoekt indien dit van belang is bijeenkomsten en/of overleggen die door de U16 georganiseerd worden. Kijk voor meer informatie op www.utrecht10.nl.

EBU

Economic Board Utrecht is een netwerk van de meest vooraanstaande leiders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de Utrecht Region die samen toegewijd werken aan een groene, gezonde en slimme toekomst voor onze regio waar iedereen mee kan doen.

Er spelen ongekende transities in onze samenleving. Van arbeidsmarkt tot gezondheid en duurzaamheid, van toenemende verstedelijking tot grote snelle technologische veranderingen. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. Onze regio heeft de hoogste brede welvaart van alle stedelijke regio’s in Nederland. Gezond leven in onze stedelijke omgeving en welvaart gaan in de Utrecht Region hand in hand. OKW maakt zo nodig gebruik van de kennissessies die de EBU organiseert om zo haar netwerk en kennis te vergroten. Kijk voor meer informatie op www.economicboardutrecht.nl