Commissies

Belangenbehartiging is een van de belangrijke doelen van OKW. Wij werken hard aan het bevorderen van de economische activiteit en het verbeteren en versterken van het ondernemersklimaat in Woerden. Dit doen we zowel binnen OKW als binnen de overkoepelende vereniging Ondernemend Woerden. Ook heeft OKW een commissie ledenwerving. Wij streven ernaar zoveel mogelijk ondernemers te informeren over ons belangrijke netwerk!  Hieronder een overzicht van de commissies die momenteel actief zijn.  

Duurzaamheid

Graag dragen wij bij aan de enorme opgave op het gebied van duurzaamheid die voor ons ligt. Daarom is OKW in deze commissie gesprekspartner van de lokale en regionale overheid. Hierbij zijn de onderwerpen ‘Grootschalige duurzame energieopwekking’ en ‘de energietransitie 2030’ belangrijke thema’s.

Bekijk dit dossier >

Ruimtelijke ordening

De commissie ruimtelijke ordening stelt zich ten doel om de belangen van ondernemers te behartigen waarbij de onderwerpen ‘betaalbare woningen voor onze medewerkers’ en ‘nieuwe en vitale bestaande bedrijventerreinen’ belangrijke thema’s zijn.

Bekijk dit dossier >

Arbeidsmarkt

Deze commissie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de vitaliteit van de arbeidsmarkt in de gemeente Woerden en de directe regio.

Bekijk dit dossier >

Infrastructuur

De commissie infrastructuur stelt zich ten doel de belangen van ondernemers te behartigen naar de lokale overheid, waarbij de “Verkeersvisie 2030” als leidraad dient.

Bekijk dit dossier >

Commissie Ondernemersvisie / Omgevingsvisie

Deze commissie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de vitaliteit van de arbeidsmarkt in de gemeente Woerden en de directe regio.

Bekijk dit dossier >

Commissie NIeuwe leden

Het doel van deze commissie is zoveel mogelijk ondernemers kennis te laten maken met ons belangrijke netwerk.

Bekijk deze commissie >