Dossiers

Belangenbehartiging is een van de belangrijke doelen van OKW. Wij werken hard aan het bevorderen van de economische activiteit en het verbeteren en versterken van het ondernemersklimaat in Woerden.
Dit doen we zowel binnen OKW als met onze samenwerkingspartners.  
Ook ledenwerving is een belangrijk aandachtspunt binnen OKW. Wij streven ernaar zoveel mogelijk ondernemers te informeren en te betrekken bij ons belangrijke netwerk.
 Hieronder treft u meer informatie over de diverse dossiers.  

Duurzaamheid

Graag dragen wij bij aan de enorme opgave op het gebied van verduurzaming die voor ons ligt. Daarom is OKW gesprekspartner van de lokale en regionale overheid. Hierbij zijn de onderwerpen 'Netcongestie', 'Grootschalige duurzame energieopwekking’ en ‘de energietransitie 2030’ belangrijke thema’s.

Bekijk dit dossier >

Ruimtelijke ordening

OKW stelt zich ten doel om de belangen van ondernemers te behartigen waarbij de onderwerpen ‘betaalbare woningen voor onze medewerkers’ en ‘nieuwe en vitale bestaande bedrijventerreinen’ belangrijke thema’s zijn.

Bekijk dit dossier >

Arbeidsmarkt

Binnen dit dossier houden wij ons bezig met met onderwerpen die betrekking hebben op de vitaliteit van de arbeidsmarkt in de gemeente Woerden en de directe regio.

Bekijk dit dossier >

Infrastructuur

Een goede infrastructuur is van groot belang voor de stad Woerden en kent diverse uitdagingen. OKW stelt zich ten doel de belangen van ondernemers te behartigen naar de lokale en regionale overheid, waarbij de “Verkeersvisie 2030” als leidraad dient.

Bekijk dit dossier >

Ondernemersvisie

OKW houdt zich bezig met de lange termijnvisie voor de Woerdense economie. Alle eerder genoemde dossiers én meer vormen de basis voor een meerjarig document wat een belangrijke onderlegger is gebleken voor lokale en regionale beslissingen.

Bekijk dit dossier >

NIeuwe leden

Het doel van OKW is zoveel mogelijk ondernemers kennis te laten maken met ons belangrijke netwerk.

Bekijk deze commissie >