Afgelopen week zijn de uitkomsten van het STEC onderzoek naar de ruimtevraag voor bedrijven in Woerden gepresenteerd. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Woerden en OKW heeft hieraan meegewerkt.

Belangrijke conclusies zijn dat er tot de uitgifte van de geplande schuifruime forse tekorten blijven aan bedrijfsruimte. In de doorkijk naar 2040 is opnieuw een fors te kort voorzien.

Ons advies is om snelheid te houden in het plannen van nieuwe bedrijventerreinen. De doorlooptijd is namelijk erg lang! Wij volgen dit proces op de voet, en waar mogelijk blijven wij ons zowel lokaal als regionaal hard maken voor meer & snellere uitgifte bedrijfsruimte.

DEF Presentatie bijeenkomst Ruimtebehoefte werklocaties gemeente Woerden 11-10-2023