Next Generation

Voor jonge ondernemers, start ups en bedrijfsopvolgers biedt OKW het NEXT GENERATION programma. Het doel hiervan is elkaar in kleinere groep te ontmoeten en van elkaar te leren. Dit zal de doorstroming in het reguliere OKW bevorderen.

Voor jonge ondernemers, start ups en bedrijfsopvolgers biedt OKW het NEXT GENERATION programma. Het doel hiervan is elkaar in kleinere groep te ontmoeten en van elkaar te leren. Dit zal de doorstroming in het reguliere OKW bevorderen. 

Voor leden van OKW die binnen deze doelgroep vallen is NEXT GENERATION bij het OKW lidmaatschap inbegrepen. Niet OKW-leden kunnen via een NEXT GENERATION lidmaatschap in maximaal 3 jaar doorstromen in het reguliere OKW.

De leeftijdsgrens om te starten met OKW NEXT GENERATION is maximaal 40 jaar. Leden kunnen tot de maximale leeftijd van 45 jaar deel blijven nemen aan dit programma. De kosten hiervoor bedragen voor niet leden
€ 250,00 excl. btw per jaar.

NEXT GENERATION leden die na 3 jaar doorstromen naar het OKW lidmaatschap betalen € 500,00 voor het lidmaatschap en kunnen zowel aan het NEXT GENERATION programma als aan het reguliere OKW programma deelnemen. 

Het MKB vormt de belangrijkste doelgroep van OKW maar wij realiseren ons dat er onder de Next Generation ook startende ondernemers werkzaam zijn als ZZP-er. Ook zij kunnen zich als kandidaat lid melden.

Aanvragen voor een lidmaatschap voor ZZP ondernemers worden beoordeeld door het bestuur. Hierbij hanteren wij de volgende criteria:

  • De omzet van de ZZP-er wordt hoofdzakelijk (70% of meer) gegenereerd uit de zakelijke (B2B)markt.
  • Branche
  • Ervaring / achtergrond
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Het Next Generation programma wijkt af van het reguliere OKW programma. Leden van Next Generation hebben een eigen programma en daarnaast nemen zij een paar keer per jaar deel aan het reguliere OKW. Heb je vragen of wil je lid worden? Neem gerust contact met ons op. We nodigen je graag uit voor een vrijblijvende kennismaking!

Aanmelden Next Generation
Motivatie aanmelding
Graag ontvangen wij een toelichting op uw overweging om lid te willen worden van OKW Next Generation en welke toegevoegde waarde het kandidaat lid voor OKW Next Generation kan leveren ten aanzien van netwerk / kennisbijeenkomsten / belangenbehartiging.
Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld samen met een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel te uploaden.