Ruimtelijke Ordening

ONDERZOEK STEC GROEP

Via de OKW mail is melding gemaakt van het bedrijfsruimte- onderzoek dat het bedrijf STEC momenteel uitvoert.  Dit onderzoek is in het Economisch Actieplan van de gemeente Woerden toegezegd en OKW heeft hier actief een bijdrage aan geleverd.  Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen dat vóór 2030 extra bedrijfsruimte noodzakelijk is om het bedrijfsleven in Woerden groeimogelijkheden te geven. Ook wordt de vraag op langere termijn tot 2040 onderzocht.

Naast de enquête die nu live staat, zullen ook interviews worden afgenomen met de OKW en andere ondernemersverenigingen.  Uit onze eigen poll van vorig jaar bleek al meer ruimte nodig te zijn (op een termijn van 0-5 jaar) dan de komende jaren beschikbaar komt.  Onafhankelijk onderzoek zal bijdragen aan de discussie met de provincie.  De OKW neemt deel aan het PUBW waarin we samen met andere gemeenten in Utrecht West met de provincie Utrecht spreken.  Heeft u deze enquête nog niet ingevuld? Klik hier! 

NIEUW MIDDELLAND 

OKW dringt bij de Gemeente Woerden steeds aan op betaalbare woningen voor de medewerkers van de leden.  Naast appartementen zou dit ook moeten gaan om grondgebonden woningen.  Na het ontwikkelen van het voormalige FNV gebouw, is nu de Watermolenlaan in transitie.  Steeds meer kantoren worden aangekocht door ontwikkelaars en hier worden appartementen ontwikkeld.  De komende 10 jaar moeten in Woerden totaal meer dan 3000 woningen worden gebouwd.  Lees voor meer informatie over  deze ontwikkelingen op:
www.nieuw-middelland.nl