OKW in gesprek met Provincie Utrecht

Voorzitter André van der Heijden bezocht het Provinciehuis Utrecht voor een gesprek en kennismaking met gedeputeerden Huib van Essen en André van Schie over de economie in Utrecht West. OKW is met 7 andere verenigingen uit Utrecht West, verenigd in het Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW). Samen pleiten we voor meer ruimte voor bedrijven in onze regio, voor een sterke en slimme energietransitie met voldoende elektrische mogelijkheden voor schonere logistiek en productie, voor kansrijk technisch onderwijs, een betere OV bereikbaarheid voor alle gemeenten, voor een goede en veilige doorstroming op onze N-wegen én we pleiten voor betaalbare woningen. Al die zaken samen zorgen ervoor dat onze regio één van de allersterkste blijft in Nederland.