Bestuur

Het OKW bestuur bestaat uit 5 Woerdense ondernemers. Gezamenlijk nemen zij de diverse taken en dossiers voor hun rekening.  De reguliere OKW bestuursvergaderingen worden 7 x per jaar gehouden. Daarnaast zijn er de diverse commissievergaderingen per dossier en vergaderingen met diverse samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld Ondernemend Woerden, het Platform Bedrijven Utrecht West, de gemeente Woerden en de Provincie Utrecht.

Samenstelling bestuur

André van der Heijden Voorzitter

Eigenaar van Purple Haze Sound & Lights. Als voorzitter houdt André zich bezig met algemene zaken en is hij verantwoordelijk voor de contacten met de lokale en regionale overheden. Hij vertegenwoordigt OKW in de samenwerking met de Woerdense ondernemersverenigingen genaamd ‘Ondernemend Woerden’ en is voorzitter van het PBUW – platform bedrijven Utrecht West waarin OKW deelnemer is.

CEES VAN RAMSELAAR Penningmeester

Eigenaar van CMR Beheer B.V. Naast het penningmeesterschap is Cees betrokken bij het dossier Infrastructuur. Hier wordt gewerkt aan de eerder gezamenlijk opgestelde Verkeersvisie 2030. In deze visie, welke tot stand is gekomen met inbreng van inwoners en ondernemers, zijn de ambities, thema’s en doelstellingen voor het verkeer in, om en naar Woerden weergegeven.

Ingrid slager Secretaris

Commercieel directeur van Infozuil Nederland. Ingrid houdt zich naast haar functie als secretaris binnen het bestuur bezig met de communicatie van OKW en de organisatie van de OKW Take A Breaks.  Daarnaast is Ingrid verantwoordelijk voor het dossier Arbeidsmarkt waarbij de focus ligt op de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

MARIEN GROENENDIJK Bestuurslid

Voormalig algemeen directeur Groenendijk Bedrijfskleding. Op dit moment is hij bezig met een aantal start-ups en samen met een aantal andere Europese bedrijven bezig met een door de EU gesubsidieerd onderzoek naar de ontwikkeling van circulaire bedrijfskleding.

Marien vertegenwoordigt OKW in de samenwerking met de Woerdense ondernemersverenigingen in ‘Ondernemend Woerden’ waar hij de rol van voorzitter vervult. Daarnaast is Marien verantwoordelijk voor het dossier Ruimtelijke Ordening waar ruimte voor bedrijven op de korte én de lange termijn & betaalbare woningen de prioriteit heeft.

WIM STOUTHART Bestuurslid

Samen met zijn zoon Arjan Stouthart is hij eigenaar van Stonecold Airconditioning. Wim houdt zich binnen de OKW vooral bezig met het dossier duurzaamheid. Een dossier waar veel in te doen is! Ook vormt Wim samen met een aantal betrokken OKW-leden de nieuwe ledencommissie. Het doel van deze commissie is het betrekken van lokale ondernemers bij ons netwerk.

MONIQUE VAN BREUKELEN Manager

Monique is het eerste aanspreekpunt voor onze leden. Zij ondersteunt het bestuur en de vereniging in al haar activiteiten. Dit varieert van het voorbereiden van bestuursvergaderingen tot de communicatie met de leden en de organisatie van alle OKW bijeenkomsten. Door haar betrokkenheid bij zowel Ondernemend Woerden als het Platform Bedrijven Utrecht West weet zij de diverse dossiers van OKW op elkaar aan te laten sluiten.

Commissies

Commissie duurzaamheid

Commissie nieuwe leden

Commissie lorem ipsum