Ruimtelijke ordening

OKW stelt zich ten doel om namens haar leden, lokaal en regionaal de aandacht te vragen voor de onderwerpen ‘betaalbare woningen voor onze medewerkers’ en ‘nieuwe en vitale bestaande bedrijventerreinen’. Hierbij is vooral aandacht voor de middellange en lange termijn. Hieronder vallen de projecten :

  • Herontwikkeling Middelland & De poort van Woerden
  • Nieuwe bedrijventerreinen tot 2030
  • Nieuwe bedrijventerreinen na 2030
  • Herstructurering bedrijventerreinen

Naast deze al bekende projecten zullen wij actief deelnemen bij nieuwe projecten die de komende jaren worden opgestart en voldoen aan de beschreven aandachtsgebieden. Deelname kan worden gezien in de vorm van het invullen van enquêtes; het geven van interviews; indienen van een zienswijze of deelname van werkgroepen of klankbordgroepen.

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp inbrengen? Neem gerust contact op met Marien Groenendijk.