Duurzaamheid

Graag dragen wij bij aan de enorme opgave op het gebied van duurzaamheid voor ons ligt. Daarom is OKW gesprekspartner van de lokale en regionale overheid. Hierbij zijn de onderwerpen ‘Grootschalige duurzame energieopwekking’ en ‘de energietransitie 2030’ belangrijke thema’s.
Er is vooral aandacht voor de middellange en lange termijn. Hieronder vallen de projecten :

Netcongestie
Grootschalige duurzame energieopwekking gemeente Woerden
Warmtevisie
Circulair & klimaat neutraal ondernemen
EAP (vanuit de gemeente) uitvoering Economisch Actieplan 2022 – 2026 als daar aanleiding toe is

Naast deze al bekende projecten neemt OKW actief deel aan nieuwe projecten die de komende jaren worden opgestart en voldoen aan de beschreven aandachtsgebieden. Deelname kan worden gezien in de vorm van het invullen van enquêtes; afgeven van interviews; indienen van een zienswijze of deelname van werkgroepen of klankbordgroepen.

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp inbrengen? Neem gerust contact op met Wim Stouthart.