Commissie arbeidsmarkt

Doelstelling:
Deze commissie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de vitaliteit van de arbeidsmarkt in de gemeente Woerden en de directe regio. Momenteel zijn dit;

  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Kraptesectoren
  • Invulling regionale vacatures
  • Bespreking en signalering landelijke trends

De commissie levert input voor het Economisch Actie Plan van de gemeente Woerden (jaarplan en nieuw beleidsplan) en geeft een vertaling van de diverse onderwerpen voor de deelnemende verenigingen.

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp inbrengen bij deze commissie? Neem gerust contact op met de voorzitter.