Omgevingsvisie & Ondernemersvisie

OKW heeft samen met Ondernemend Woerden input geleverd voor de omgevingsvisie van de gemeente Woerden. De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De omgevingsvisie is een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Het Rijk maakt een nationale omgevingsvisie, de provincie een provinciale omgevingsvisie en de gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie.

Daarnaast heeft OKW samen met Ondernemend Woerden een eigen Ondernemersvisie 2030 ontwikkeld. Deze visie wordt steeds ge-update en wij zorgen ervoor dat onze aandachtspunten hierin voldoende onder de aandacht komen.