Commissie ondernemersvisie ​

Doelstelling:
Deze commissie levert namens Ondernemend Woerden input voor de omgevingsvisie van de gemeente Woerden. De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De omgevingsvisie is een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Het Rijk maakt een nationale omgevingsvisie, de provincie een provinciale omgevingsvisie en de gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie.

Daarnaast heeft Ondernemend Woerden een eigen Ondernemersvisie 2030 ontwikkeld. In deze commissie wordt deze visie steeds ge-update en zorgen wij ervoor dat onze aandachtspunten voldoende onder de aandacht komen.