Infrastuctuur

OKW stelt zich ten doel de belangen van ondernemers te behartigen naar de lokale overheid, waarbij de “Verkeersvisie 2030” als leidraad dient. Hierbij wordt vooral aandacht besteedt aan lange termijn onderwerpen. Beknopt betekent dat het overleg moet gaan over onderwerpen die te maken hebben met huidige en toekomstige bewegingen van: hulpdiensten, voetgangers, fietsers, landbouwverkeer, openbaar vervoer, auto- en vrachtwagenverkeer in en om de gemeente Woerden. Parkeerbeleid, geluid en luchtkwaliteit zijn zaken die hier ook mee verbonden zijn.

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp inbrengen? Neem gerust contact op met Cees van Ramselaar.