Enquête dienstregeling openbaar vervoer

Elk jaar wordt de dienstregeling binnen het openbaar vervoer aangepast. Samen met de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht vindt provincie Utrecht het belangrijk om te weten wat u als reiziger van de dienstregeling vindt. Daarom horen zij graag uw mening over de voorgenomen plannen voor het Utrechtse openbaar vervoer. Het is fijn als u voor […]

Nachtafsluiting afrit en toerit A12 Woerden 1 & 2 & 3 maart a.s.

In opdracht van Rijkswaterstaat worden door Heijmans op de A12, tussen Utrecht en Den Haag, kapwerkzaamheden uitgevoerd. Middels dit bericht informeren wij u over de locatie van de werkzaamheden en de mogelijke hinder als gevolg van deze werkzaamheden. Datum, afsluiting en gevolg van de werkzaamheden   Woensdag 1 maart afsluiting van 20.00 tot 05.00 uur, Donderdag […]

Economisch Actie Plan – EAP Gemeente Woerden 2022 – 2026

OKW werkt in overleg met de Woerdense collega-ondernemersverenigingen nauw samen met de gemeente Woerden. Bij het aantreden van het nieuwe college liep het huidig Econmisch Actie Plan (EAP) 2019-2022 af. Het college heeft in haar bestuursakkoord opgenomen; Samen met de Woerdense ondernemersverenigingen vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan.  In dit plan laat de […]

Regionale bestuurders in gesprek met ondernemers!

Maandag 28 maart was gedeputeerde Robert Strijk aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij de TechnoHUB in Woerden, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht. Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in […]

Nieuwsbrief werk in Woerden

In deze editie leest u o.a. meer over de opening van de Oostdam, groot onderhoud in Kamerik, de geplande (afrondende) werkzaamheden op de Boerendijk en het Regionaal Funderingsloket. 22023_nieuwsbrief_Werk-in-Woerden#13_DEF

Gemeenteraadsverkiezingen – OKW Ondernemersdebat

Op 9 maart jl. hield OKW, in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen het OKW Ondernemersdebat bij Buitenplaats Kameryck. Alle 11 deelnemende partijen waren tijdens het debat vertegenwoordigd. Aan de hand van vijf politieke onderwerpen die voor de Woerdense ondernemers relevant zijn, werd stelling ingenomen en gediscussieerd. In het kader van het onderwerp Arbeidsmarkt bracht horecaondernemer Mark […]

Oostdam in afrondende fase – éénrichtingsverkeer de stad uit van 3 januari t/m 18 februari

De Oostdambrug is bijna klaar! Vorig jaar oktober zijn de aannemers begonnen aan de vervanging van de kapotte duiker onder de Oostdam. Een ingrijpende klus op een drukke verkeersader, die veel invloed had op de omgeving. Nu na bijna anderhalf jaar werk is de nieuwe Oostdambrug nagenoeg klaar. Begin volgend jaar wordt de nieuwe brug […]

Werk in Woerden – nieuwsbrief gemeente Woerden

Met een nieuwsbrief informeert de gemeente Woerden u u over verschillende werkzaamheden in en rondom de binnenstad. U leest meer over de stand van zaken, de planning en samenwerking binnen de projecten. Zij betrekken u op deze manier als inwoner en/of ondernemer graag bij het werk in de openbare ruimte. Klik hier voor de nieuwsbrief […]

Verkeerssituatie Oostdam Woerden

Als bestuurslid van de OKW, met de portefeuille verkeer, wil ik u graag meenemen in mijn ervaringen van de afgelopen weken betreffende het onderwerp Oostdam en de ontstane verkeerssituatie. Het zal niemand ontgaan zijn dat er op de Oostdam “plotsklaps”, want zo werd het ervaren, behoorlijk ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden die ook nog eens zorgen voor […]

Werkzaamheden Kwakelbrug

Wat gaat er gebeuren? Na reconstructie van de Blokhuisbrug en de Rozenbrug, is dan nu de Kwakelbrug aan de beurt. Na inspectie bleek het nodige toe te zijn aan vervanging. Zo worden het brugdek en de afsluitbomen vervangen, het bewegingswerk hersteld, het brugwachtershuisje vernieuwd en wordt de stalen bovenbouw gedemonteerd en hersteld. Het betonwerk wordt […]