Start project duurzame mobiliteit Woerden

Werken aan de mobiliteit van je bedrijf levert winst op. Naast de voordelen op bedrijfsniveau, verbetert een duurzaam mobiliteitsbeleid ook de bereikbaarheid van het gebied. En daar hebben we allemaal voordeel van. Daarom start OKW in samenwerking met Gemeente Woerden en Goedopweg het project Duurzame Mobiliteit Woerden. Klik hier voor de introductievideo. Het doel van […]

Goedopweg

Goedopweg is een samenwerkingsorganisatie van diverse overheden en levert een mobiliteitsscan voor ondernemers.  Hier kunnen bedrijven gratis gebruik van maken om inzicht te krijgen in de woon/werk vervoersbewegingen van werknemers. Welke invloed heeft het gebruik van het vervoer op het milieu nu en waar zou het eventueel beter kunnen? Goedopweg geeft je niet alleen inzicht, […]

OKW in gesprek met Provincie Utrecht

Voorzitter André van der Heijden bezocht het Provinciehuis Utrecht voor een gesprek en kennismaking met gedeputeerden Huib van Essen en André van Schie over de economie in Utrecht West. OKW is met 7 andere verenigingen uit Utrecht West, verenigd in het Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW). Samen pleiten we voor meer ruimte voor bedrijven in onze regio, […]

OKW werkt mee aan het Jaarbericht; Staat van het MKB 2023

In september hebben onze bestuurders André van der Heijden en Marien Groenendijk een gesprek gehad met MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof en Horeca Nederland voorzitter Marijke Vuik. Dit gesprek heeft in Woerden plaatsgevonden bij Groenendijk Bedrijfskleding, de aanleiding hiervoor was de Staat van het MKB 2023. Een document wat jaarlijks opgesteld wordt door het Nederlands […]

Enquête dienstregeling openbaar vervoer

Elk jaar wordt de dienstregeling binnen het openbaar vervoer aangepast. Samen met de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht vindt provincie Utrecht het belangrijk om te weten wat u als reiziger van de dienstregeling vindt. Daarom horen zij graag uw mening over de voorgenomen plannen voor het Utrechtse openbaar vervoer. Het is fijn als u voor […]

Nachtafsluiting afrit en toerit A12 Woerden 1 & 2 & 3 maart a.s.

In opdracht van Rijkswaterstaat worden door Heijmans op de A12, tussen Utrecht en Den Haag, kapwerkzaamheden uitgevoerd. Middels dit bericht informeren wij u over de locatie van de werkzaamheden en de mogelijke hinder als gevolg van deze werkzaamheden. Datum, afsluiting en gevolg van de werkzaamheden   Woensdag 1 maart afsluiting van 20.00 tot 05.00 uur, Donderdag […]

Economisch Actie Plan – EAP Gemeente Woerden 2022 – 2026

OKW werkt in overleg met de Woerdense collega-ondernemersverenigingen nauw samen met de gemeente Woerden. Bij het aantreden van het nieuwe college liep het huidig Econmisch Actie Plan (EAP) 2019-2022 af. Het college heeft in haar bestuursakkoord opgenomen; Samen met de Woerdense ondernemersverenigingen vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan.  In dit plan laat de […]

Regionale bestuurders in gesprek met ondernemers!

Maandag 28 maart was gedeputeerde Robert Strijk aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij de TechnoHUB in Woerden, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht. Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in […]

Nieuwsbrief werk in Woerden

In deze editie leest u o.a. meer over de opening van de Oostdam, groot onderhoud in Kamerik, de geplande (afrondende) werkzaamheden op de Boerendijk en het Regionaal Funderingsloket. 22023_nieuwsbrief_Werk-in-Woerden#13_DEF

Gemeenteraadsverkiezingen – OKW Ondernemersdebat

Op 9 maart jl. hield OKW, in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen het OKW Ondernemersdebat bij Buitenplaats Kameryck. Alle 11 deelnemende partijen waren tijdens het debat vertegenwoordigd. Aan de hand van vijf politieke onderwerpen die voor de Woerdense ondernemers relevant zijn, werd stelling ingenomen en gediscussieerd. In het kader van het onderwerp Arbeidsmarkt bracht horecaondernemer Mark […]