Forse bezuinigingen voorgesteld op infrastructuur Woerden

De rijksoverheid draait de komende jaren de geldkraan fors dicht, dit heeft consequenties voor vele projecten binnen Woerden.
Het college van B&W van de gemeente Woerden adviseert de gemeenteraad daarom een streep te halen door de aanleg van de Rembrandtbrug.

Als OKW maken we ons al jaren hard voor een goede bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in en om Woerden. Daarom heeft OKW een belangrijke bijdrage geleverd in de totstandkoming van de verkeersvisie 2030 (opgesteld in 2017). In dit document staat dat er o.a. veel aandacht gevraagd wordt voor de ontsluiting van Woerden.

Gezien de situatie van toen en nu, helemaal door de enorme groei van het aantal woningen (+/- 4000) en uitbreiding van de bedrijventerreinen, worden de infrastructurele problemen alleen maar groter. We begrijpen dat er de komende jaren goed naar het ‘huishoudboekje’ gekeken moet worden, maar betreuren dat de westelijke ontsluiting hierdoor niet doorgaat.

Wij blijven als OKW een dringend beroep doen op de gemeente om actief te blijven nadenken hoe er toch gezorgd kan worden voor een goede ontsluiting van Woerden west.

Maar ook de oostkant van Woerden mag niet vergeten worden. Door de toename van het nationale wagenpark én de bovengenoemde ruimtelijke ontwikkelingen, die voor de komende jaren gepland staan, raken de omliggende snelwegen alleen maar voller.  Hiervoor is een goed randwegennetwerk van essentieel belang. Momenteel komen alle provinciale wegen uit in Woerden i.p.v. om Woerden. Dit komt de leefbaarheid en veiligheid niet ten goede!

Klik hier voor het persbericht van de gemeente Woerden: 2024-06-14 – Persbericht Woerden moet fors bezuinigen

Op basis van het advies van het college neemt de gemeenteraad op 11 juli a.s., onder de noemer van het agendapunt ‘Kadernota, een definitief besluit. Als OKW sturen we een brief naar de gemeenteraad om onze zorg over de ontsluiting van Woerden te benadrukken.

Heeft u nog vragen? Neem dan via info@okwwoerden.nl contact op met ons bestuurslid Cees van Ramselaar, dossierhouder infrastructuur.