Economisch Actie Plan – EAP Gemeente Woerden 2022 – 2026

OKW werkt in overleg met de Woerdense collega-ondernemersverenigingen nauw samen met de gemeente Woerden. Bij het aantreden van het nieuwe college liep het huidig Econmisch Actie Plan (EAP) 2019-2022 af. Het college heeft in haar bestuursakkoord opgenomen; Samen met de Woerdense ondernemersverenigingen vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan.  In dit plan laat de […]

Energiepoll OKW November 2023

OKW Woerden

Samen met de gemeente Woerden hebben we in november een aantal vragen gesteld aan de leden van de OKW omtrent het belangrijke ondewerp energie. Op de door ons uitgezette poll is enorm gereageerd en de uitslagen blijken waardevol voor zowel de gemeente als de OKW.  Sommige antwoorden liggen in de lijn der verwachting maar zijn […]

Driedaags ontwikkeltraject voor bouwondernemers – CIRCO HUB Midden Nederland

Driedaags ontwikkeltraject Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om het (her)ontwerpen van producten en diensten én nieuwe business modellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een ontwerpmethodiek aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en […]

Boulevard of Circulair dreams – dinsdag 28 juni a.s.

Het Circulaire ambachtscentrum: Een circulair ambachtscentrum is een plek waar product hergebruik en reparatie hoog in het vaandel staat. Onnodig weggooien van grondstoffen en materialen wordt voorkomen door bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats, andere ondernemers, de milieustraat en een onderwijsinstelling met elkaar te verbinden. Onder de noemer “Boulevard of Circular dreams” organiseert Duurzaam Woerden de […]

Verduurzaming kantoorgebouwen

De wet milieubeheer is erop gericht Nederland stapsgewijs te verduurzamen. Dat geldt ook voor kantoorgebouwen. Hoe zit het ook alweer? Op 1 januari 2023 moet de eerste stap zijn genomen, elk kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 100m2 aan kantoorfuncties moet dan minimaal energielabel C hebben. Dat geldt alleen voor kantoor gebouwen waar 50% of […]

Regionale bestuurders in gesprek met ondernemers!

Maandag 28 maart was gedeputeerde Robert Strijk aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij de TechnoHUB in Woerden, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht. Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in […]

Gemeenteraadsverkiezingen – OKW Ondernemersdebat

Op 9 maart jl. hield OKW, in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen het OKW Ondernemersdebat bij Buitenplaats Kameryck. Alle 11 deelnemende partijen waren tijdens het debat vertegenwoordigd. Aan de hand van vijf politieke onderwerpen die voor de Woerdense ondernemers relevant zijn, werd stelling ingenomen en gediscussieerd. In het kader van het onderwerp Arbeidsmarkt bracht horecaondernemer Mark […]

Het Grote Groene Debat

Zero Waste Groene Hart organiseert onder het motto “Woerdense oplossingen voor Wereldse problemen” het eerste groene debat in Woerden. Hiermee zet de organisatie duurzaamheid als thema op de lokale politieke agenda. Dat het onderwerp leeft is wel duidelijk: Alle Woerdense politieke partijen hebben aangegeven deel te nemen aan het debat. En niet alleen de politiek […]

Zonnepanelen wel of niet?

OKW Woerden

Afgelopen jaar is door de gemeente Woerden in overleg met de commissie duurzaamheid gewerkt aan het Afwegingskader grootschalige opwek duurzame energie. Een hele mond vol, maar bedoeld om uiteindelijk te voldoen aan de opdracht om lokaal (grootschalig) energie op te wekken. Nu lezen wij allemaal in de krant dat het nog niet zo makkelijk is […]

Energielabel C verplicht voor elk kantoorgebouw per 01.01.2023

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. 2023 lijkt nog ver weg, maar over twee jaar alle kantoorgebouwen in Nederland op energielabel C lijkt nog best een uitdaging. Waar nieuwbouw al standaard voldoet, zullen eigenaar en huurder van bestaande kantoorgebouwen de komende tijd moeten nadenken over te nemen energiemaatregelen. Van Energieakkoord naar energielabel De verplichting […]