Netcongestie

In november hebben wij samen met de gemeente Woerden, Provincie Utrecht en Stedin een bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp netcongestie. De hoofdboodschap van Stedin is dat er t/m 2030 een enorme rem wordt gezet op aansluitingen voor bedrijven met een verbruik boven de 3 x 80 Ampère.

Veel van onze leden, met name de grootverbruikers waren in de raadzaal van het gemeentehuis aanwezig. Daar werden door de gemeente Woerden, Provincie Utrecht en Stedin presentaties gegeven over de huidige stand van zaken met betrekking tot netcongestie. Stedin legde uit hoe het komt dat deze congestie ontstaat; er is vaak meer dan voldoende ruimte op het net maar een aantal uren per dag is het gebruik zo hoog dat er onvoldoende ruimte is wat leidt tot congestie. Momenteel wordt er door Stedin gewerkt aan een uitbreiding van het net zodat de capaciteit per 2030 verdrievoudigd is. Tot die tijd hebben we een flinke uitdaging.

De Provincie gaf in haar presentatie de mogelijkheden aan die er zijn om met deze netcongestie om te gaan. Dit heeft dan vooral te maken met samenwerking tussen grootverbruikers en het opvangen van elkaars pieken. Daarnaast komt de Stedin met zogenaamde flex-contracten waarbij je op bepaalde uren een andere capaciteit krijgt toegewezen dan op andere tijden.

Als laatste vertelde onze collega ondernemer uit Montfoort Wim van der Pol uit hoe hij op zijn industrieterrein een Green Deal heeft gesloten om enerzijds het energieverbruik in kaart te brengen en anderzijds energie te besparen.

Als OKW zien wij onze rol vooral in de informatievoorziening over dit onderwerp. Wanneer blijkt dat meerdere ondernemers structureler willen samenwerken rondom het onderwerp energie zullen wij onderzoeken hoe we dit naast OKW kunnen organiseren. In zo’n samenwerking kan gewerkt worden aan een E-Hub, Green Deal, gezamenlijke inkoop van energie of een combinatie hiervan.
Wilt u hier het initiatief voor nemen? Laat het ons weten!