OKW Take A Break – De wereld verandert hard en snel! Hoe ga je hiermee om?

Elke leider en manager, elke organisatie ervaart continue ontwikkelingen die effect hebben op de organisatie en de medewerkers. Grote thema’s als klimaatverandering, energietransitie, pandemieën en internationale conflicten, maar ook veranderingen dichtbij huis, zoals problemen in aanlevering, het moeilijk kunnen vinden van geschikte mensen en de digitaliseringslag. Hoe ga je als organisatie, leider of manager om […]

Economisch Actie Plan – EAP Gemeente Woerden 2022 – 2026

OKW werkt in overleg met de Woerdense collega-ondernemersverenigingen nauw samen met de gemeente Woerden. Bij het aantreden van het nieuwe college liep het huidig Econmisch Actie Plan (EAP) 2019-2022 af. Het college heeft in haar bestuursakkoord opgenomen; Samen met de Woerdense ondernemersverenigingen vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan.  In dit plan laat de […]

Tweede editie Regio Woerden On Stage

Donderdag 23 maart 2023 gaat in De Milandhof in Zegveld de rode loper weer uit voor ruim 700 vmbo-leerlingen van Kalsbeek, Minkema en Yuverta Montfoort en pro-leerlingen van het Futura College. In het kader van loopbaanoriëntatie komen zij op het Beroepenfeest in contact met minstens 200 beroepsbeoefenaren van lokale bedrijven en organisaties. Met twee verschillende […]

CONGRES MKB-DEAL TOEKOMSTBESTENDIGE MAAKINDUSTRIE

Op maandag 12 september 2022 organiseren TechnoHUB, MAKE Center en MakerSpace de netwerkbijeenkomst ‘Toekomstbestendige Maakindustrie’. Innovatieve netwerken en duurzame samenwerkingen staan tijdens de bijeenkomst centraal. Programma 15.00 uur    Inloop 15.30 uur    Welkomstwoord 15.40 uur    Keynote Pieter Moerman, programmaleider Katapult 16.05 uur    Ervaringen uit de praktijk van ondernemers en studenten 16.45 uur    Verdiepende kennissessies 17.30 uur    Plenaire afsluiting 17.45 uur    Borrel Doel is […]

International Welcome Centre Utrecht Region

Heeft u internationale medewerkers in dienst of biedt uw bedrijf diensten aan internationale inwoners?  Maak kennis met het International Welcome Centre Utrecht Region: een non-profit organisatie gericht op het helpen settelen van kennismigranten, arbeidsmigranten en internationale studenten; en het ondersteunen van bedrijven met internationaal talent. De gemeente Woerden en Oudewater hebben de handen ineengeslagen met […]

Spektakel op Beroepenfeest On Stage!

Groots was het Beroepenfeest van On Stage donderdag 7 april in De Milandhof! Rode loper, ballonnen, opzwepende muziek en 250 luid applaudisserende beroepsbeoefenaren in alle denkbare sectoren. Dat waren de ingrediënten van het feest voor 930 vmbo- en praktijkschoolleerlingen van Minkema Stein, Kalsbeek Bredius, Futura College in Woerden en Yuverta College in Montfoort. Zij ontmoetten […]

Regionale bestuurders in gesprek met ondernemers!

Maandag 28 maart was gedeputeerde Robert Strijk aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij de TechnoHUB in Woerden, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht. Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in […]

Gemeenteraadsverkiezingen – OKW Ondernemersdebat

Op 9 maart jl. hield OKW, in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen het OKW Ondernemersdebat bij Buitenplaats Kameryck. Alle 11 deelnemende partijen waren tijdens het debat vertegenwoordigd. Aan de hand van vijf politieke onderwerpen die voor de Woerdense ondernemers relevant zijn, werd stelling ingenomen en gediscussieerd. In het kader van het onderwerp Arbeidsmarkt bracht horecaondernemer Mark […]

VMBO On Stage uitgesteld naar april

Het Beroepenfeest en de werkbezoeken Doe Dag van Regio Woerden On Stage zijn doorgeschoven naar april. Projectleider Nanette Mostert hoopt en verwacht dat met dit uitstel het Beroepenfeest*) als fysiek evenement kan doorgaan. De nieuwe planning is: Beroepenfeest: donderdagmiddag 7 april 13.00 – 16.00 uur in Gasterij De Milandhof (aansluitend netwerkborrel) Doe Dag: donderdag 21 […]

Samen meer impact op eerste editie meet to match

Nieuwkomers en trouwe bekenden waren de deelnemers van de nieuwe Meet to Match van Samen voor Betrokken Ondernemen Woerden op 11 november. Tachtig vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, serviceclubs, verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties kwamen ervoor naar de TechnoHUB. Na twee jaar afwezigheid is het matchevenement Beursvloer Woerden van Samen voor Woerden omgeturnd tot Meet to Match. […]