Review OKW Take A Break – wijziging spelregels inzet flexibele arbeid 2025

De OKW Take a Break van 4 juni 2024 stond in het teken van kleine lettertjes en de laatste arbeidsrechtelijke ontwikkelingen.

Toine Hitzert is ingegaan op de 4 W’s die in elke overeenkomst zouden moeten terugkomen:
– Wie (zijn de partijen?)
– Waarom (wilt u het contract sluiten?)
– Wat (wilt u regelen?)
– Wanneer (worden de afspraken nagekomen?)

Daarnaast is Toine ingegaan op de do’s en dont’s bij wanprestatie en heeft hij daarbij allerlei praktische tips gedeeld.

Nienke Sprengers stond stil bij de plannen van de nieuwe coalitie voor de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de Wet VBAR, die duidelijkheid moet scheppen over de vraag wanneer iemand nu wel of geen zzp’er is. Ook heeft Nienke gewezen op het voornemen de oproepovereenkomst af te schaffen en te vervangen voor een basiscontract met minimum aantal uren. Tot slot wierp zij een blik vooruit op het voornemen tot regulering van de uitzendbranche en het verder bemoeilijken van het doen van een beroep op het concurrentiebeding.

Wilt u alles nog eens teruglezen, klik dan hier voor de Presentatie OKW Take a Break – wijziging spelregels inzet flexibele arbeid 2025.
Voor vragen aan Toine en/of Nienke kunt u hen uiteraard bellen.

Heeft u trouwens al meegekregen dat Toine en Nienke de krachten bundelen en binnenkort samen verdergaan onder de naam 10Legal?
Dit nieuwe kantoor is er voor de MKB’er en de DGA. 10Legal richt zich op overnames, het arbeidsrecht en het contractenrecht.
Zij zullen u daar de komende tijd meer over vertellen.

Klik hier voor de foto’s van deze bijeenkomst.

Toine & Nienke hartelijk bedankt voor deze goed verzorgde en zeer interessante lunch bij Napkins!