Wordt lid van het Ondernemerspanel MKB-Nederland

OKW is lokaal partner van MKB-Nederland. Zij komen op voor het belang van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (0-250 medewerkers).  MKB-leden zijn ruim 120 brancheverenigingen uit uiteenlopende sectoren, zoals de detailhandel, industrie, bouw, cultuur, zorg, transport, recreatie en (zakelijke) dienstverlening. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij ruim 170.000 ondernemers.

Met het lokaal partnerschap van MKB-Nederland maken wij als OKW deel uit van een invloedrijk netwerk van beslissers in politiek en bedrijfsleven. En bepalen mede de inzet van MKB-Nederland in Den Haag, in Brussel en op lokaal niveau. Door krachten te bundelen bereiken zij meer voor ondernemers, onze leden.

Om goed in beeld te krijgen wat er speelt in onze regio en binnen onze bedrijven willen we u vragen lid te worden van het Ondernemerspanel van MKB-Nederland.

Ondernemerspanel

• MKB-Nederland heeft een Ondernemerspanel die input levert voor de Haagse lobby op voor het mkb belangrijke thema’s zoals financiering, regeldruk, belastingen en verduurzaming.
• Maximaal 10 keer per jaar ontvangen deelnemers van het panel een relatief korte vragenlijst.
• Deze onderzoeken worden zo veel mogelijk gepland in de aanloop naar een belangrijk politiek debat of ander politiek moment
• MKB-Nederland gebruikt de uitslag van de enquêtes op twee manieren: 1. Om de pers mee in te gaan (media zijn doel op dit soort onderzoeken) 2. Om de lobby kracht bij te zetten (ook Tweede Kamerleden nemen dit soort ondernemersonderzoeken heel serieus).
• Het panel bestaat op dit moment uit circa 500 ondernemers en dat is te weinig. Streven is dit jaar te groeien naar 1500 ondernemers, onder meer via werving onder onze lokale partners.

Hoe werkt het MKB-Ondernemerspanel?

  • Het staat je vrij om deel te nemen aan enquêtes of groepsgesprekken op locatie.
    Er zijn geen verplichtingen!
  • Uitschrijven kan op ieder gewenst moment.
  • Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en niet verstrekt aan derden.

Aanmelden
Middels een korte enquête (3 min) meld je je aan voor dit panel. Zodra een relevant vraagstuk zich voordoet, neemt MKB Nederland per mail contact met je op. In de vragenlijst wordt gevraagd of je lid ben van een ondernemersvereniging. OKW staat als Ondernemerskring Woerden in deze lijst.

Jouw mening telt!
Meld je snel aan voor het MKB Ondernemerspanel.
Ga naar www.mkbondernemerspanel.nl