WOERDENS BLAD- EN TUINAFVAL WORDT ‘BOKASHI’

Op 8 januari werd het feestelijke startschot gegeven voor een pilot om gescheiden ingezameld blad- en tuinafval circulair te verwerken. Dat proces levert over 10 weken BOKASHI op: een bodemverbeteraar die binnen de gemeentegrenzen wordt hergebruikt op akkers en in plantsoenen. Samen met lokale afnemers zet de gemeente Woerden zo afval om in waardevolle grondstoffen.

Jaarlijks wordt in de gemeente Woerden een half miljoen kilo blad- en tuinafval opgehaald. De verwerkingskosten hiervan zijn hoog en deze kosten komen ten laste van de afvalstoffenheffing. Door het blad- en tuinafval lokaal te verwerken tot Bokashi, het Japanse woord voor gefermenteerd organisch materiaal, wordt veel bespaard. Bovendien komt de bodemverbeteraar ten goede aan de plaatselijke flora en fauna.

Aannemers Punt B.V., Bunnik Groep en Van Ooijen verzorgen samen met de gemeente de groenvoorziening, inzameling en verwerking van het blad- en tuinafval. Bokashimaker Bij De Oorsprong en lokale boeren gaan het gebruikseffect de komende maanden testen op hun akkers.