Woerden Werkt – gratis vacatureplatform

Woerden Werkt is een gratis vacatureplatform voor alle bedrijven in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Zij kunnen geheel kosteloos al hun vacatures laten plaatsen. Woerden Werkt heeft als doel om alle bedrijven en inwoners van Woerden bij elkaar te brengen. Het platform richt zich op de drie volgende pijlers:

 1. Bevorderen van sociale cohesie
  Wonen en werken in de eigen stad brengt bewoners met elkaar in contact, wat het netwerk binnen de stad verbetert en de sociale cohesie binnen de stad bevordert.
 2. Kostenreductie voor lokale bedrijven
  Bedrijven hoeven geen hoge kosten te betalen aan dure bemiddelings- en detacheringsbureaus, maar hebben de mogelijkheid via het gratis platform aan personeel te komen dat woonachtig is in de buurt.
 3. Vermindering in woon-werkverkeer
  Werken in de eigen woonplaats draagt bij aan het terugdringen van woon-werkverkeer. Hiermee wordt de fileproblematiek aangepakt en milieuvervuiling verminderd.

Hoe wordt Woerden Werkt gefinancierd?

Om het platform Woerden Werkt draaiende te houden hebben verschillende partijen een (financiële) bijdrage geleverd aan het platform. Gemeente Woerden, BluePrint Automation, Woerdens Techniek Talent en Ondernemend Harmelen steunen momenteel het initiatief Woerden Werkt. Dankzij deze partijen zijn de licentiekosten gedekt. Het overige budget wordt gebruikt voor de marketing en promotie van het platform. De werkzaamheden (bedrijven benaderen, vacatures plaatsen, social media bijhouden etc.) worden verricht door Uw Stad Werkt.

Hoe werkt het voor bedrijven?

Bedrijven die nog niet zijn aangesloten bij het platform kunnen dat heel eenvoudig voor elkaar krijgen door onderstaande stappen te volgen.

 1. Het bedrijf stuurt een e-mail naar woerden@uwstadwerkt.nl en laat weten gebruik te willen maken van het platform. Woerden Werkt laat vervolgens weten welke gegevens daarvoor nodig zijn.
 2. Is er een openstaande vacature? Het bedrijf stuurt opnieuw een mail naar woerden@uwstadwerkt.nl. De vacature wordt uiterlijk binnen 24 uur (op uitzondering van het weekend) geplaatst op het platform Woerden Werkt. Een vacature wordt standaard 60 dagen geplaatst, maar de duur kan naar wens worden aangepast.
 3. Eventuele sollicitaties komen direct bij het bedrijf binnen in de door hen opgegeven mailbox.
 4. Vacature vervuld? Het bedrijf stuurt een mailtje naar woerden@uwstadwerkt.nl, waarna de vacature uiterlijk binnen 24 uur (op uitzondering van het weekend) wordt verwijderd.
 5. Is de vacature niet binnen de opgegeven tijd vervuld? Een week voor de vacature komt te vervallen krijgt het bedrijf een automatische e-mail. Hierin kan het bedrijf aangeven de vacature met 60 dagen te willen verlengen, of kan worden besloten de vacature stop te zetten.