Werkzaamheden Oostdam

Wat gaat er gebeuren?
Vanaf 16 november 2020 start de aannemer de werkzaamheden aan de duiker onder de Oostdam. Deze duiker zal volledig vervangen worden door een doorvaarbare duiker, en ondergrondse kabels en leidingen worden hierbij vervangen of verlegd. Bovendien zal een deel van de oever versterkt worden door een kademuur die de Oostdam op zijn plaats houdt. De werkzaamheden zijn gepland te duren tot en met maart 2022.

Wat gaat u hiervan merken?
Vanaf 16 november 2020 is verkeer rond en over de Oostdam gestremd. Om precies te zijn:

  • De Oostsingel wordt in beide richtingen gesloten voor alle verkeer van 16 november 2020 tot en met begin 2022;
  • De Oostdam blijft open voor voetgangers;
  • De Oostdam wordt gesloten voor fietsers van 16 november 2020 tot en met begin 2022. Fietsers worden omgeleid;
  • De Oostdam wordt gesloten voor inkomend gemotoriseerd verkeer (van buitenaf het centrum in) van 16 november 2020 tot en met begin 2022. Dit verkeer wordt omgeleid;
  • De Oostdam blijft open voor uitgaand gemotoriseerd verkeer (van de binnenstad naar buiten toe).

Er is helaas enige niet te vermijden overlap met andere projecten in de stad, namelijk de herstelwerkzaamheden aan de Kwakelbrug en werkzaamheden aan de Boerendijk. Tussen 20 november en 12 februari 2021 zal de Kwakelbrug enkele keren tijdelijk afgesloten zijn voor verkeer. De planning van de werkzaamheden aan de Boerendijk wordt hierop afgestemd, zodat de binnenstad zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Hoewel deze werkzaamheden aan de westkant van Woerden plaatsvinden, zal dit effect hebben op de route via de Parijse Brug en de Chrysantstraat. We hopen de overlast zoveel mogelijk te beperken, al kunnen we hinder niet voorkomen.

Planning werkzaamheden Kwakelbrug

De aannemer start op vrijdag 20 november 2020 om 21.00 uur met de wegafzetting. Die avond, nacht en de zaterdag worden bovendelen van de brug weggehaald. De brug kan dan niet meer open. Uiterlijk de maandagochtend daarna om 05.00 uur wordt de wegafzetting verwijderd en zal de Kwakelbrug weer open gaan voor het wegverkeer. De brug blijft gesloten voor vaarverkeer.

Vervolgens zal de Kwakelbrug van vrijdag 29 januari 2021 21.00 uur tot en met vrijdag 12 februari 2021 21.00 uur – dus twee weken lang – afgesloten zijn voor alle wegverkeer. In deze periode wordt het nieuwe brugdek gemonteerd, de bovendelen teruggezet en voegconstructies, betonwerk en asfalt vernieuwd. Na 12 februari gaat de brug weer open voor wegverkeer en vaarverkeer.

Planning werkzaamheden Oostdam

  • Vanaf november 2020 – juni 2021: bouwen noordelijk deel duikerbrug
  • Vanaf juli 2021 – begin 2022: bouwen zuidelijk deel duikerbrug
  • Vanaf begin 2021 – maart 2022: afbouwen wegen, fiets- en voetpaden

Meer informatie over de werkzaamheden en planning vindt u terug op de pagina: www.woerden.nl/projecten

Heeft u vragen over dit bericht, neemt u dan contact op met Pieter Hagebout. Dit kan telefonisch door te bellen naar: 14 0348, of via e-mail: binnenstad@woerden.nl