Werkzaamheden Kwakelbrug

Wat gaat er gebeuren?
Na reconstructie van de Blokhuisbrug en de Rozenbrug, is dan nu de Kwakelbrug aan de beurt. Na inspectie bleek het nodige toe te zijn aan vervanging. Zo worden het brugdek en de afsluitbomen vervangen, het bewegingswerk hersteld, het brugwachtershuisje vernieuwd en wordt de stalen bovenbouw gedemonteerd en hersteld. Het betonwerk wordt nagekeken, de brug krijgt aan beide zijden een nieuwe asfaltdeklaag en de besturingsinstallatie wordt hersteld. Een ingrijpende klus, maar nodig om de brug ook voor de komende jaren weer veilig en betrouwbaar te houden.

Afstemming werkzaamheden
Het onderhoud aan de Kwakelbrug was zo ingepland, dat dit aan zou sluiten op de nieuwe indeling van de Boerendijk. Helaas loopt de reconstructie van de weg vertraging op. Hierdoor moeten we een tijdelijke aansluiting maken van de huidige weg op het nieuwe brugdek. Daarbij blijft ons uitgangspunt dat de werkzaamheden zorgvuldig op elkaar afgestemd worden, om de hinder voor alle gebruikers en de omgeving tot een minimum te beperken.

Geluidhinder
De onderhoudswerkzaamheden op locatie kunnen enige geluidhinder met zich mee brengen. Dit betreft in hoofdzaak:
-het stralen en conserveren van de stalen torens (periode 23-11-2020 t/m 08-01-2021);
-het trekken en aanbrengen van nieuwe houten palen voor het remmingwerk in de Oude Rijn (periode 04-01-2021 t/m 29-01-2021);
-diverse sloop- en asfaltwerkzaamheden (periode 20-11-2020 t/m 22-02-2021).

Bereikbaarheid en verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden zal de Kwakelbrug een aantal perioden volledig afgesloten zijn voor al het wegverkeer. Dit wordt met bebording aangegeven en er worden omleidingsroutes ingesteld.

Van 20 november 2020 tot en met 22 februari 2021 wordt de Kwakelbrug niet bediend/geopend voor vaarverkeer. Vanwege hijswerkzaamheden en de vervanging van de remmingwerken is ook passage van lage vaartuigen die zonder brugopening kunnen passeren in die periode beperkt mogelijk.

Planning
De aannemer start op vrijdag 20 november 2020 21.00 uur met de wegafzetting. In diezelfde avond, nacht en de zaterdag worden delen van de bovenbouw van de brug gedemonteerd, zodat er ruimte is voor de beoogde werkzaamheden. Uiterlijk maandagochtend om 05.00 uur wordt de wegafzetting verwijderd en zal de Kwakelbrug weer opengesteld zijn voor alle verkeer.

Eind januari 2021 wordt het nieuwe brugdek gemonteerd en wordt de bovenbouw teruggebracht, waarna de brug wordt ingeregeld en weer in bedrijf gesteld wordt. Ook zullen dan de nodige aanpassingen aan de voegconstructies, het betonwerk en het asfalt worden uitgevoerd. Hiervoor zal de Kwakelbrug tussen vrijdag 29 januari 2021, 21.00 uur en vrijdagavond 12 februari 2021, 21.00 uur wederom afgesloten zijn voor alle verkeer.

Meer informatie?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Carlos Genders, projectleider van de gemeente Woerden, per e-mail via genders.c@woerden.nl of via ons algemene telefoonnummer 14 0348.