Verkeerssituatie Oostdam Woerden

Als bestuurslid van de OKW, met de portefeuille verkeer, wil ik u graag meenemen in mijn ervaringen van de afgelopen weken betreffende het onderwerp Oostdam en de ontstane verkeerssituatie.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op de Oostdam “plotsklaps”, want zo werd het ervaren, behoorlijk ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden die ook nog eens zorgen voor de nodige verkeersoverlast. Velen, zoals reeds op diverse media te volgen en te lezen, vinden hier iets van en zijn niet blij. Waarbij in het bijzonder de ondernemers in het centrum, wat logisch is.

Donderdag 26 november is er een stevig debat geweest tussen wethouders en raadsleden. Met als doel uit te zoeken waar het in de communicatie en informatie is misgegaan met en tussen alle betrokkenen, waardoor we ons allemaal verrast voelde. Iedereen heeft daar zijn zegje kunnen doen en belooft verbetering! Over hoe alles verlopen is, daar zal zeker nog veel over gesproken worden, zo ook hoe voorkomen we het de volgende keer? Voor nu is het van belang hoe we in en met de huidige situatie de verkeersoverlast zoveel mogelijk kunnen beperken voor alle Woerdenaren.

Vanaf 13 november is de OKW samen met BIZ vereniging “Stadshart Woerden” regelmatig in gesprek, met de verantwoordelijk wethouder de heer Arthur Bolderdijk en zijn projectleider, om alle mogelijkheden te bekijken om de verkeersdoorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen. Moeten we tweerichtingsverkeer aanhouden, of éénrichting en van welke kant dan, een pontonbrug toepassen of een ander lumineus idee….? Alles moet bespreekbaar zijn, zelfs de bewegwijzering/aanduiding! Bij de gesprekken is ‘Versluys Verkeerstechniek’ ook regelmatig aanwezig om vanuit hun expertise adviezen te geven.

Het is een groot en ingewikkeld project. Afgelopen vrijdag is ons op locatie één en ander toegelicht door de aannemer en de projectleider van de gemeente. Er moet en staat veel te gebeuren. Mijn conclusie, de voortgang van het project moet niet worden vertraagd, maar er zijn wel mogelijkheden om met andere keuzes het verkeer soepeler te laten verlopen de komende maanden. Dat wordt op dit moment verder onderzocht en uitgewerkt.

Er zal in 2021 hinder zijn en blijven in Woerden, want er zijn ook nog de werkzaamheden aan de Boerendijk en Kwakelbrug. Arjan Noorthoek, verantwoordelijk wethouder van dit project, heeft toegezegd, dat als er in de planning van de Boerendijk verschoven moet worden ten behoeve van de verkeersdoorstroming in Woerden, hij dit zeker in overweging zal nemen. Ik bemerk in ieder geval dat de wethouders de samenwerking zoeken met de ondernemers.

Beste collega ondernemers, maak je wensen kenbaar bij de gemeente of laat het mij weten. Dan geef ik het door en maken we het vanuit de OKW bespreekbaar.

We willen dat de bereikbaarheid van Woerden én onze ondernemingen, ondanks al deze werkzaamheden goed blijft!  

Cees van Ramselaar
Bestuurslid OKW