Update dossier Herstructurering & Ruimte

Eerder zijn door de gemeente Woerden de volgende 5 locaties aangewezen als mogelijke schuifruimtelocatie;

  • Putkop in Harmelen
  • Cattenbroek / De Voortuin II tussen snelweg A12 en de Cattenbroekerplas
  • Burgemeester Van Zwietenweg ten zuiden van de Kromwijkerdijk
  • Parallelweg West naast de A12
  • Werklint Nieuwerbrug tussen Barwoutswaarder en de Molendijk.

Voor deze 5 gebieden is vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek gedaan en de resultaten daarvan zijn uitgebreid gepresenteerd tijdens een inloopavond in november 2019.

Hierop zijn 180 reacties ontvangen welke gezamenlijk zo’n 12 vragen bevatten. Alle reacties worden door de gemeente beantwoord. De gemeente Woerden wil in september duidelijk richting geven door aan te geven welke locaties afvallen en welke locaties mogelijk zijn. Het streven is om hieruit een top 3 te maken welke aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Tussen september en begin november zijn hier dan inspraakavonden over.

Zoals al eerder gemeld is de keuze van de brug over Rijn van belang voor de herstructurering van bedrijventerrein Barwoutswaarder. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunnen we met de herstructurering niet verder.
OKW volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u op de hoogte!