POVW verder als Ondernemend Woerden

Ondernemend Woerden: dit is de nieuwe naam van het overkoepelende platform van alle ondernemersverenigingen binnen de gemeente Woerden. Ten gunste van de herkenbaarheid komt daarmee de oude naam POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) te vervallen. 

Binnen Ondernemend Woerden werken de ondernemersverenigingen uit gemeente Woerden samen met de gemeente aan het economisch actieplan. Doel is het verbeteren en versterken van het lokale ondernemersklimaat. Aangesloten zijn ZOOOM ZZP Collectief Woerden, Ondernemend Harmelen, Ondernemend Kamerik, Ondernemend Zegveld/de Meije, BIZ vereniging Stadshart Woerden en Ondernemerskring Woerden (OKW).

Ondernemers, ambtenaren en wethouders werken binnen commissies in Ondernemend Woerden samen. Op dit moment zijn dat de commissies Vitale Arbeidsmarkt, Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Omgevingsvisie. Wethouder Arjan Noorthoek (Economische Zaken) hecht veel waarde aan deze samenwerking: “Ondernemers en gemeente kunnen niet zonder elkaar. Dat zien we bijvoorbeeld bij de schuifruimte. De ondernemers hebben goed onderbouwd waarom er extra bedrijfsruimte nodig is, vervolgens is het op de politieke agenda gekomen en zijn wij ermee aan de slag gegaan. Dat er nu twee locaties zijn gevonden waarmee we de groei van lokale bedrijven kunnen faciliteren en daarmee behouden voor Woerden, is echt een vrucht van die samenwerking. Het helpt daarbij beslist dat de ondernemers zich verenigd hebben in dit platform, zodat we één aanspreekpunt hebben.” Wethouder George Becht (Arbeidsmarkt) vult aan: “Mooi om te zien hoe dit platform zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld. Ik zie op allerlei gebieden de meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan hun inzet voor de lokale ondernemers tijdens corona of hun betrokkenheid bij de Woerdense arbeidsmarkt. Belangrijk voor ons om zo’n fijne samenwerkingspartner te hebben.”

Per 1 april heeft Marien Groenendijk (OKW) de voorzittershamer overgenomen van Rina Mulder (ZOOOM ZZP Collectief Woerden). Ondernemend Woerden is Rina zeer erkentelijk voor haar inzet waarbij de samenwerking tussen ondernemers en lokale overheid enorm is verstevigd.