Persbericht gemeente Woerden – Tijdelijke verbreding Oostdam kan voorzien in betere doorstroming binnenstad


De getroffen verkeersmaatregelen op en rondom de Oostdam, hebben veel invloed gehad op de bereikbaarheid van het centrum van Woerden vanaf de oostkant. De gemeente heeft de afgelopen periode veelvuldig contact gehad met de ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden om tot een oplossing te komen en de bereikbaarheid te verbeteren. Juist in december is goede bereikbaarheid van het centrum belangrijk voor de ondernemers. Die oplossing lijkt gevonden in het tijdelijk verbreden van de Oostdam.
 

Bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte, heeft een aannemer te maken met wettelijke eisen waarbinnen zijn medewerkers hun werk veilig uit moeten kunnen voeren. Door aanpassingen te maken in de werkplanning kan de werkruimte op de Oostdam tijdelijk verkleind worden en blijft het veilig voor de aannemer.

Nieuwe damwanden

Met de afronding van het plaatsen van de nieuwe damwanden deze week, is een belangrijk deel van de werkzaamheden binnen deze fase succesvol afgesloten. Hiermee is het mogelijk om in de ruimte op de Oostdam te schuiven en met rijplaten twee rijrichtingen te creëren. Met deze aanpassing wordt voorzien in de mogelijkheid om de stad in en uit te rijden via de Oostdam. Verkeersregelaars zijn de eerste dagen aanwezig om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe situatie. Fietsers kunnen gebruik maken van de omleidingsroute, of lopen met de fiets aan de hand over het voetpad.

Andere scenario’s onderzocht op haalbaarheid
De inrichting van de twee rijrichtingen kan tot tenminste half januari in stand worden gehouden. Daarna zullen de nutspartijen de nieuwe kabels en leidingen koppelen en de oude verwijderen. Omdat deze kabels en leidingen onder de voetpaden lopen, betekent dit dat het werkvak van de aannemer tijdelijk weer vergroot moet worden en één rijbaan tot en met maart versmald wordt.
De gemeente onderzoekt naast deze aanpassing ook de haalbaarheid van andere scenario’s zoals van het aanbrengen van een ponton in de Singel. Met de aannemer die de kabels en leidingen vervangt op de Boerendijk worden gesprekken gevoerd om ook daar tot een betere doorstroming te komen en alle afsluitingen tijdens de kerstvakantie op te heffen.