Persbericht gemeente Woerden – Oostdam tijdelijk ingesteld als éénrichtingsverkeer het centrum – uit!

Woerden, 13 januari 2021

Oostdam tijdelijk ingesteld als éénrichtingsverkeer centrum-uit.

Vanaf 18 januari wordt op de Oostdam éénrichtingsverkeer voor verkeer het centrum-uit ingesteld. Deze keuze is gemaakt na overleg met de betrokken ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. Bereikbaarheid van het centrum en het kunnen voorzien in veiligheid van alle weggebruikers zijn hierin leidend geweest. Naar verwachting wordt het éénrichtingsverkeer ingesteld tot eind juli 2021. 

Werkzaamheden kabels en leidingen

De inrichting van het éénrichtingsverkeer heeft alles te maken met de werkzaamheden van de nutsbedrijven die de komende periode gepland staan. De nieuwe elektriciteitskabels en water-en gasleidingen moeten gekoppeld worden en de oude verwijderd. Omdat deze kabels en leidingen veelal onder de voetpaden lopen, betekent dit dat de aannemer meer ruimte nodig heeft op de Oostdam en één rijbaan hiervoor afgesloten dient te worden. De enige uitzondering is het openbaar vervoer. Deze rijdt tot medio februari wél de stad in en uit via de Oostdam. Dit wordt gefaciliteerd door de inzet van verkeersregelaars. Na medio februari volgt het openbaar vervoer een alternatieve dienstregeling.

Belangen en inzichten in kaart gebracht

De gemeente heeft in de afgelopen periode meerdere oplossingssuggesties, om de bereikbaarheid van woningen en bedrijven zo goed mogelijk te houden voor de komende 6,5 maand, voorgelegd aan de betrokken bewoners, ondernemers en instanties. Dit met als doel om alle belangen en inzichten mee te nemen en samen te komen tot een gedragen oplossing die leidt tot een goede verkeersdoorstroming op de Oostdam en ook elders in Woerden. Naast bovengenoemde partijen zijn ook de nood- en hulpdiensten, het Openbaar Vervoer, de Fietsersbond en Platform Binnenstad Woerden betrokken. Veiligheid, proceduretijden en technische aspecten speelden hierbij een grote rol. De uitkomsten hiervan zijn getoetst door een onafhankelijk adviesbureau. De voorkeur voor het instellen van éénrichtingsverkeer het centrum-uit zal niet voor iedereen in het belang zijn. Het is echter de meest logische oplossing om tot een zo goed mogelijke doorstroming van het verkeer te komen en in veiligheid van alle weggebruikers te kunnen blijven voorzien.

Alternatieve routes voor fietsers

Uit veiligheidsoogpunt zijn er voor de omgeving van de Oostdam een aantal alternatieve fietsroutes ingesteld. Fietsers tussen Woerden Noord en het station kunnen via de Oostlaan rijden. Het Brediuspark is ook een mogelijkheid. Centrum Woerden – Station Woerden kan bereikt worden via de Mandelabrug. Fietsers vanuit Kamerik richting het station, kunnen via de Meanderbrug over de Utrechtsestraatweg rijden. Alle routes staan met bebording aangegeven.

Werkzaamheden Woerden-West

Naast de nutswerkzaamheden op de Boerendijk start de aannemer (naar verwachting) in de tweede week van februari met het aanpassen van de kruisingen en de aanleg van vrij liggende fietspaden op de Boerendijk. Tijdens de uitvoer is er beschikbaarheid over één rijbaan om in de verkeersdoorstroming te blijven voorzien, behalve als er gewerkt wordt aan de Kwakelbrug tussen 29 januari en 12 februari. Uitstel van de werkzaamheden op de Boerendijk betekent dat er gedurende een langere periode verkeershinder is in Woerden wat niet aanvaardbaar is. De gemeente heeft wekelijks overleg met de verschillende aannemers om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden.

Vanaf eind juli 2021 is op de Oostdam weer in twee rijrichtingen verkeer mogelijk tot het einde van het project in het voorjaar van 2022.

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

Contactpersoon voor de pers

 

Communicatie gemeente Woerden:

Mariska van der Velden, 06 50051058 velden.m@woerden.nl

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek
www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.