Peiling OKW activiteiten

Om het aanbod van activiteiten en onze inzet zo goed mogelijk op uw wensen te laten aansluiten hebben wij u eerder dit jaar een peiling gedaan onder onze leden. Een groot aantal van u heeft hieraan deel genomen, waarvoor onze hartelijke dank!

Uit deze poll blijkt dat de belangrijkste reden om lid te zijn van OKW het professioneel zakelijk netwerk is. De eerste en belangrijkste pijler van OKW.

Ook de andere twee pijlers van OKW,  te weten kennisoverdracht en belangenbehartiging scoren hoog. De extra activiteiten scoren iets lager maar worden zeker gewaardeerd. Het is goed te bemerken dat onze inzet aansluit bij uw wensen. Uiteraard nemen wij de suggesties en opmerkingen van uw kant ter harte!

Fijn te kunnen concluderen dat de hoeveelheid evenementen en de variëteit in ons programma worden gewaardeerd.
Daarnaast blijkt uit deze peiling dat de beste datum voor het OKW jaarevent begin januari is. We zullen daarom de traditie van een mooi
en verassend OKW Nieuwjaarsfeest doorzetten. We kunnen u hierbij verklappen dat deze voor 2024 op donderdag 11 januari gepland staat!

Uw positieve reactie op de organisatie van een OKW sloepentocht en het tweejaarlijks blijven organiseren van events in samenwerking met andere ondernemersverenigingen nemen wij zeker mee in de planning voor 2024.

Voor de uitslag van de poll activiteiten 2023 klikt u op de link; OKW-poll-activiteiten – uitslag 2023