Oostdam in afrondende fase – éénrichtingsverkeer de stad uit van 3 januari t/m 18 februari

De Oostdambrug is bijna klaar! Vorig jaar oktober zijn de aannemers begonnen aan de vervanging van de kapotte duiker onder de Oostdam. Een ingrijpende klus op een drukke verkeersader, die veel invloed had op de omgeving. Nu na bijna anderhalf jaar werk is de nieuwe Oostdambrug nagenoeg klaar. Begin volgend jaar wordt de nieuwe brug geasfalteerd en worden de fiets- en voetpaden en de verlichting aangelegd. Hiervoor wordt de Oostdam tijdelijk ingesteld voor eenrichtingsverkeer stad-uit. 

Op wat kleine afwerkingspunten na, is de brug op de Oostdam klaar. Ook de nieuwe kademuur, de beschoeiing voor het kasteel en het bastion zijn inmiddels aangelegd. Op de Oostsingel wordt gelijktijdig gewerkt aan het nieuwe voetpad en wordt nieuw asfalt aangebracht. Daarna kan de Oostsingel open voor verkeer en kan ook daar weer geparkeerd worden. Omdat er voor het eind van dit jaar geasfalteerd wordt op de Boerendijk, worden de laatste werkzaamheden op de Oostdam begin volgend jaar uitgevoerd. Hiermee wordt onnodige hinder voorkomen en houden we het centrum goed bereikbaar tijdens de drukke feestdagen.

Eenrichtingsverkeer stad-uit
Vanaf 3 januari tot en met 18 februari wordt de nieuwe verharding aangebracht op de Oostdam. Daarnaast wordt de verlichting teruggeplaatst en worden de verkeerseilanden en de fietspaden teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Voor deze werkzaamheden is ruimte nodig om het werk uit te kunnen voeren. Hierbij is het instellen van éénrichtingsverkeer noodzakelijk. De richting stad-uit blijft beschikbaar.

Er is gekeken naar andere mogelijkheden, zoals het werk in de avonduren plaats te laten vinden, maar dat is praktisch minder goed uitvoerbaar en verkort de uitvoeringsperiode helaas niet. Daarnaast willen we niet dat er overlap ontstaat met de laatste werkzaamheden op de Boerendijk. Dat dit niet voor iedereen de meest ideale oplossing is, dat realiseren we ons goed. We doen een groot beroep op de omgeving. We doen er alles aan om de afsluitingsperiode in te korten, maar dat is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid
De bewegwijzering wordt binnenkort aangepast naar de nieuwe situatie. Gemotoriseerd verkeer kan het centrum bereiken via de westkant en verlaten via de Oostdam. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de huidige omleidingen en voetgangers worden om het werk heen geleid. Met de busmaatschappijen en de nood-en huldiensten zijn afspraken gemaakt over een goede bereikbaarheid. Naar verwachting wordt de Oostdam in het weekend van 18 februari weer opengesteld voor al het verkeer.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij de communicatieafdeling van de gemeente Woerden:
Woordvoering: communicatie@woerden.nl
Communicatieadviseur: Mariska van der Velden, 06 50051058 velden.m@woerden.nl