Ontsluiting Woerden West – Brug over de Oude Rijn

Het afgelopen half jaar zijn Cees van Ramselaar en Albèrt de Goey, als vertegenwoordigers van OKW en POVW zeer regelmatig betrokken bij het onderzoek naar de diverse varianten voor een extra brug over de Oude Rijn.

De wens voor een brug, aan de westkant van Woerden, is vastgelegd in het coalitieakkoord van de huidige coalitie. Op 20 mei jl. is de “Verkeersanalyse Brug Woerden-West” aan ons gepresenteerd. Dit rapport brengt alle scenario’s helder en duidelijk in beeld en benadrukt de verkeerseffecten per alternatief.

Rembrandtbrug beste optie
Hoewel de keuze voor het beste alternatief aan de gemeenteraad is, heeft OKW haar voorkeur uitgesproken voor de zogenaamde Rembrandtbrug. Wij zijn van mening dat dit de meest toekomstgerichte variant is. Daarbij geven wij wel aan dat dit onder voorbehoud is van de keuze van “schuifruimte” en mogelijke uitbreidingen op het gebied van woningbouw in Woerden. Deze factoren hebben natuurlijk effect op de verkeersstromen.  Op de middellange termijn zijn er geen ontwikkelingen of woningbouw buiten de rode contouren te verwachten aan de westkant van Woerden. De Rembrandbrug-variant, gaat volgens de verkeersmodellen, het meeste bijdragen aan de doorstroming van verkeer door Woerden.  Deze ontwikkeling kan tevens positief bijdragen aan de herstructurering van industrieterrein Barwoutswaarder. Via de Hollandbaan blijft een eventuele aansluiting op een westelijke randweg als optie altijd bestaan.

Overige opties
De overige brugopties; Gilde(Gildeweg) en Rietveld (Waterzuivering)  worden volgens de verkeersmodellen alleen functioneel als er daadwerkelijk een westelijke randweg wordt gerealiseerd. Ook in dat geval dragen deze varianten minder bij aan de doorstroming dan de beoogde Rembrandtbrug.  Een westelijke randweg lijkt momenteel politiek en financieel niet reëel. Zonder ontwikkelingen aan de westkant van Woerden zijn deze varianten, volgens de modellen, weinig effectief voor het ontlasten van Woerden west maar veroorzaken ze wel meer ongewenst (sluip-) verkeer op Rietveld en in het dorp Zegveld.

Ontwikkelingen Woerden Oost
Gezien het beleid van Provincie Utrecht en gemeente Woerden m.b.t. bouwen buiten de rode contouren, de ontwikkelingen qua woningbouw aan de oostkant van Woerden (Hof van Leyland en Snellerpoort) en op Middeland (transitie kantoren naar woningen) verwachten we ook dat de volgende infrastructurele uitdagingen eerder aan de oostkant van Woerden zullen ontstaan en oplossingen gerealiseerd moeten worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.brugwoerdenwest.nl en https://www.youtube.com/watch?v=XI9foArgi0A l