Ondernemerslobby met Impact

Het Woerdens bedrijfsleven kenmerkt zich door een sterke band met de vestigingsplaats. Met 225 leden is de OndernemersKring een krachtig netwerk. Belangenbehartiging krijgt gestalte via een gestructureerde aanpak met onderscheid tussen lokale en regionale thema’s. Dit zorgt voor een ondernemerslobby met impact.

Zo luidt de inleiding van een mooi artikel over de OKW in de maart editie van Utrecht Business.

Lees hier het hele artikel Utrecht-business-OKW digitaal