OKW Take A Break – De wereld verandert hard en snel! Hoe ga je hiermee om?

Elke leider en manager, elke organisatie ervaart continue ontwikkelingen die effect hebben op de organisatie en de medewerkers. Grote thema’s als klimaatverandering, energietransitie, pandemieën en internationale conflicten, maar ook veranderingen dichtbij huis, zoals problemen in aanlevering, het moeilijk kunnen vinden van geschikte mensen en de digitaliseringslag.

Hoe ga je als organisatie, leider of manager om met deze externe en interne ontwikkelingen en veranderingen? Hoe en waarheen verander je een organisatie, een team, een medewerker? Hoe verloopt het proces van veranderen? Hoe krijg je medewerkers mee, zodat medewerkers betrokken blijven, en zo een veerkrachtige, fl exibele en toekomstbestendige organisatie realiseert.

Tijdens het OKW-ontbijt neemt BusinessBuilding je graag op hoofdlijnen mee in de effecten van deze ontwikkelingen op organisaties, leiders en managers, teams en medewerkers. Ze geven inzichten over hoe je ontwikkelingen in jouw organisatie absorbeert, hoe het proces van veranderen verloopt en hoe je gedragsveranderingen bij medewerkers initieert. Hierbij maken ze dankbaar gebruik van neurowetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring.

DATUM 
Dinsdag 23 MEI 2023
08.00 – 10.00 uur

LOCATIE
Woerdenzaal (Groenendijk Bedrijfskleding)
Carrosserieweg 5, Woerden

DOOR 
Marieke van Stek & Sjef de Graauw van BusinessBuilding