OKW Lokaal Partner MKB Nederland

Tijdens een werkbezoek aan de regio Utrecht West tekenden OKW voorzitter André van der Heijden en MKB voorzitter Jacco Vonhof het Lokaal Partnerschap met MKB Nederland. Naast OKW tekenden ook de voorzitters van VIB de Ronde Venen en Ondernemers Vereniging Oudewater voor dit partnerschap.

 

MKB Nederland
MKB-Nederland behartigt al meer dan honderd jaar de belangen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ruim 150.000 ondernemers zijn rechtstreeks of via hun  brancheorganisatie aangesloten bij MKB-Nederland en staan daarmee voor een sterk midden- en kleinbedrijf.  Om landelijk de politieke agenda te beïnvloeden, ligt het hoofdkantoor van MKB-Nederland midden in Den Haag. Dagelijks maken zij zich hard voor de belangen van het MKB.

De know how van MKB-Nederland op landelijk gebied, zoals over de aanbestedingswet, de experimentenwet BIZ, regeldruk en omgevingsbeleid, wordt zodoende optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers in verschillende plaatsen en regio’s. Bovendien krijgt u toegang tot onze inhoudsdeskundigen. Dit komt ten goede van de invloed die een lokale vereniging kan uitoefenen. En daarmee wordt ook de zichtbaarheid van de vereniging vergroot.

Neem deel in het MKB ondernemerspanel 
Als lokaal partner is het belangrijk dat we input leveren aan MKB Nederland, daarom vragen we u als lid van OKW of u deel wilt nemen in dit panel. Heeft u interesse hiervoor? Laat het ons weten.  Hieronder meer informatie over dit panel;

  • MKB-Nederland heeft een Ondernemerspanel die input levert voor de Haagse lobby op voor het mkb belangrijke thema’s zoals financiering, regeldruk, belastingen en verduurzaming.
  • Maximaal 10 keer per jaar ontvangen deelnemers van het panel een relatief korte vragenlijst.
  • Deze onderzoeken worden zo veel mogelijk gepland in de aanloop naar een belangrijk politiek debat of ander politiek moment.
  • MKB-Nederland gebruikt de uitslag van de enquêtes op twee manieren: 1. Om de pers mee in te gaan (media zijn doel op dit soort onderzoeken) 2. Om de lobby kracht bij te zetten (ook Tweede Kamerleden nemen dit soort ondernemersonderzoeken heel serieus).
  • Er is – als lid van het panel – uiteraard geen verplichting aan elk onderzoek deel te nemen en er is een loyaliteitsprogramma gekoppeld aan het Ondernemerspanel.