Mogelijkheden en maatregelen voor Woerdense ondernemers

Het Corona-virus houdt ons bezig; we zijn allemaal al geconfronteerd met de gevolgen daarvan, zowel privé als zakelijk.Dat er (aanzienlijke) consequenties zijn voor de ondernemers, groot en klein, is nu al duidelijk.

Vanmorgen hebben wij als POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) contact opgenomen met de Gemeente Woerden om te vragen of er mogelijkheden zijn vanuit de gemeente en welke maatregelen er worden getroffen. De gemeente heeft een kernteam in het leven geroepen om de voortgang te monitoren en eventuele calamiteiten op te kunnen vangen. Later vandaag komt er een nieuwsbrief, die we dan ook met u zullen delen. Daarin staat in elk geval aangegeven waar u  terecht kunt voor meer informatie of het melden van calamiteiten.

Check ook regelmatig deze pagina’s voor de laatste informatie voor ondernemers:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.mkb.nl/corona

https://www.vno-ncw.nl/corona

Wij houden jullie op de hoogte en wensen iedereen veel sterkte en succes om met deze situatie om te gaan. Blijf gezond!