MKB Deal Maakindustrie Utrecht West

OKW/PBUW
De afgelopen jaren heeft OKW in samenwerking met het PBUW (Platform Bedrijven Utrecht West) veel moeite gedaan om het belang van de maakindustrie in onze regio op de kaart te krijgen. In samenwerking met het WTT (Woerdens Techniek Talent) is een jarenlange lobby gevoerd om goed op de praktijk afgestemd, gezamenlijk technisch onderwijs mogelijk te maken. Dit zowel lokaal als provinciaal. En niet zonder resultaat; in september opent op bedrijventerrein Honthorst de TechnoHUB!

In november 2019 is OKW via het PBUW nauw betrokken geweest bij de aanvraag van de MKB deal voor o.a. de TechnoHUB in Woerden. MKB deals worden uitgereikt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ter versterking van lokale initiatieven  van provincies en gemeenten voor het zogeheten brede MKB. Samen met de provincie Utrecht is door OKW meegeschreven aan een goed onderbouwde MKB deal aanvraag welke deze zomer beloont is met een financiële toekenning (deal) voor de TechnoHUB. Met deze deal voor de maakindustrie pakken het Rijk en de provincie Utrecht samen met technische bedrijven en onderwijsinstellingen de groeiende vraag naar technisch personeel aan.

Financiën
Voorwaarde voor de financiële steun vanuit EZK is dat er ook vanuit de regio een co-financiering gedaan wordt. Aan de MKB-deal die de TechnoHUB ten deel is gevallen is zowel door de Provincie Utrecht, de gemeente Woerden en de ondernemers (Woerdens Techniek Talent) bijgedragen.

Kroon op het werk
Een letterlijke “Kroon op het werk” was het  werkbezoek wat Hare Majesteit Koningin Máxima donderdag 25 juni jl. heeft gebracht aan technische onderwijsfaciliteit TechnoHUB in Woerden. In een praktische leeromgeving kunnen (V)MBO-studenten en ook leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs kennis en vaardigheden opdoen in techniek en technologie. Het standaard lesprogramma wordt in samenwerking met de  bedrijven onder meer aangevuld met gastlessen door vakspecialisten en opdrachten bij de bedrijven zelf. TechnoHUB verbindt zo scholing en praktijk aan elkaar Bij dit bezoek ging het over het belang van goed opgeleid technisch personeel voor de toekomst van het MKB. Bedrijven hebben gekwalificeerde medewerkers nodig voor hun continuïteit en groei. Het vakonderwijs wil opleidingen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de vraag van ondernemers. Samenwerking tussen publieke en private organisaties is hierbij essentieel.

Koningin Máxima begon het bezoek met een rondleiding door de TechnoHUB die in september open gaat. Zij sprak met enkele (V)MBO leerlingen en docenten over wat deze praktijkplek voor hen kan betekenen. Na de rondleiding sprak Koningin Máxima met vertegenwoordigers van het lokale technische bedrijfsleven,  de provincie en MKB-bestuursleden uit de technische sector en nam onze ervaringen en aanbevelingen mee naar huis voor in het jaarrapport ‘Staat van het MKB’ wat jaarlijks wordt gepresenteerd door het Comité aan het Ministerie van EZK.

Fotografie: ©Patrick van Katwijk