Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering Online

De OKW JALV welke wij voor 19 maart j.l. op de planning hadden staan, is vanwege de maatregelen omtrent het Corona-virus geannuleerd. Helaas ziet het er niet naar uit dat er op korte termijn mogelijkheden deze opnieuw in te plannen.

Momenteel zijn wij op zoek naar mogelijkheden om deze vergadering digitaal met u te kunnen houden. Dit vraagt enige aanpassing in de wijze van vergaderen maar het lijkt ons goed om dit voorjaar nog het jaar 2019 te kunnen afsluiten. Ook gaan wij in deze vergadering de geplande bestuurswijzigingen doorvoeren. Rolf Verschure (Lekx Kok & Geerlofs Accountants) treedt na 7 jaar af en Wim Stouthart (Stonecold Airconditioning) is voorgedragen om toe te treden.

Wij houden u op de hoogte van de planning hiervan & de afscheidsborrel houdt u te goed!