Inlenen, uitlenen en overnemen van personeel

De corona-crisis veroorzaakt dat bedrijven plotseling of geleidelijk medewerkers in dienst hebben waarvoor zij minder of geen werk meer hebben. Dat geldt vooral voor de zwaar getroffen sectoren als horeca & evenementen maar gebeurt momenteel ook in andere niet direct voor de hand liggende sectoren. Anderzijds zijn er bedrijven die juist in de komende maanden te maken krijgen met een behoefte aan extra of vervangend personeel. OKW wil haar leden graag helpen om met elkaar in contact te komen om zo onderlinge uitwisseling of personeelsovername mogelijk te maken.

Wat kunnen wij voor u doen?
Maak ons bekend wat uw personeelsvraag is, dit kan gaan om het in, of uitlenen of overnemen van personeel.
Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat uw zoekvraag of aanbod is. Graag gewoon in platte tekst, het is niet mogelijk advertenties mee te sturen.
Wij verzamelen deze informatie en zullen u één of twee keer per week per mail op de hoogte brengen van vraag en aanbod binnen de bij OKW aangesloten bedrijven. Dit doen we indien gewenst anoniem. Via het secretariaat kunnen we u dan met elkaar in contact brengen.

Uiteraard is OKW geen uitzend- of bemiddelingsbureau.
Voor wat betreft de juridische gevolgen gaan wij ervan uit dat u zo nodig bij uw eigen adviseur(s) te rade gaat.

Vragen?
Heeft u nog vragen, bel of mail ons gerust!