Hulp Oekraïne – update

Afgelopen periode zijn een tweetal oproepen verzonden om goederen en diensten te leveren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De reacties waren overweldigend en ook zeer divers.  Er zijn meubels, speelgoed, huisraad, giften en vele tientallen andere zaken aangeboden.

In de tweede mail is gevraagd om flexplekken, laptops en opleidingsruimte. Ook daar zijn mooie reacties op gekomen. De locatie Stadspoort is nu voorzien van spullen en de locatie aan De Bleek gaat nu gebruiksklaar worden gemaakt.  Wellicht wordt in een latere fase nog eens een oproep geplaatst maar voor nu is het succesvol verlopen.

De Gemeente Woerden heeft uw behulpzame opstelling zeer op prijs gesteld. Hieronder leest u de dankbetuiging die we van Burgemeester Molkenboer hebben ontvangen.
Dankbetuiging inzet opvang vluchtelingen Woerden