Herstructurering & Ruimte voor bedrijven

Op het gebied van ruimte speelt er veel binnen Woerden. Of het nu om bedrijfsruimte of woonruimte gaat, de nood is hoog! Als OKW onderhouden wij binnen de commissie Ruimtelijke Ordening van Ondernemend Woerden op diverse niveaus contacten met gemeente en provincie om de belangen van u als ondernemer te behartigen. Hierbij een update over de actuele onderwerpen binnen dit dossier. Binnen het OKW bestuur zijn André van der Heijden en Marien Groenendijk uw aanspreekpunt over dit onderwerp. Mocht u vragen hebben laat het ons weten!

Schuifruimte / Uitgifte ruimte 
OKW heeft samen met Ondernemend Woerden en het PBUW (Platform Bedrijven Utrecht West) hard gestreden voor de uitgifte van nieuwe bedrijfsruimte. Onlangs zijn twee locaties in Harmelen en Woerden aangewezen en kunnen de voorbereidingen starten om uiteindelijk in 2024 (Harmelen – de Putkop) en 2025 (Woerden – Burgemeester van Zwietenweg) te kunnen gaan ontwikkelen.  Er komen zgn. ‘overlegtafels’ waarbij alle belanghebbenden worden gevraagd deel te nemen. OKW is ook gevraagd en zal dat zeker doen.  Het is enorm motiverend dat we dit, na al die jaren, samen met de Gemeente Woerden, Provincie Utrecht en OKW voor elkaar gekregen te hebben.
Inmiddels staan we op de kaart als de ‘ doe-en-maak’ regio, een belangrijke profilering waardoor deze uitbreiding mogelijk is geworden.

Herstructurering bedrijventerreinen 
De bovengenoemde ruimte is bedoeld  voor Woerdense bedrijven die uit hun jasje zijn gegroeid of als gevolg van de herstructurering van het huidige terrein verplaatst moeten worden.  Voor Woerden is Barwoutswaarder het terrein waar we specifiek met herstructurering te maken krijgen.  Ook in dit proces wordt OKW gevraagd te participeren.  Samen met de ondernemers van dit bedrijventerrein wordt hier aanvulling aan gegeven.  Ook de plannen voor de realisatie van de Rembrandtbrug spelen een belangrijke rol in dit traject. 

Schuifruimte lange termijn
Met de toewijzing van nieuwe bedrijfsruimte houdt het niet op en is het nu al belangrijk te kijken naar de toekomst. In de periode tot 2040 is er een grote behoefte aan enorm veel woningen en ruimte voor duurzame energie.
Om elkaar niet in de weg te zitten is het daarom ook belangrijk te kijken naar de behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte op de lange termijn.  Je wilt geen nieuw bedrijventerrein hebben daar waar het logischer is om op langere termijn woningen te bouwen.  Om die reden spreken we met de Gemeente Woerden en ook in breder verband met de gemeenten in Utrecht West over hun visie over deze onderwerpen.  Samen kunnen we een sterkere vuist maken richting de Provincie Utrecht.  We streven naar het behoudt van het Groene Hart maar ook naar werkgelegenheid zonder een teveel aan reiskilometers voor de medewerkers.