Energiepoll OKW November 2023

Samen met de gemeente Woerden hebben we in november een aantal vragen gesteld aan de leden van de OKW omtrent het belangrijke ondewerp energie. Op de door ons uitgezette poll is enorm gereageerd en de uitslagen blijken waardevol voor zowel de gemeente als de OKW.  Sommige antwoorden liggen in de lijn der verwachting maar zijn wel relevant om vast te stellen.  Zo heeft 85% van de respondenten last van gestegen energiekosten.  Daarnaast wordt ook fors geïnvesteerd in zonnepanelen, warmtepompen en energieadviezen.

OKW Energiecontract
Ruim 60% van de respondenten is geïnteresseerd in het gezamenlijk inkopen van energie.  Een deel van hen koopt al centraal in, maar wil de condities graag vergelijken en mogelijk overstappen. Wij hebben besloten om voorlopig even de marktontwikkelingen af te wachten waarbij vooral gekeken wordt naar een beginnende neergaande trend. In de loop van 2023 komen we hier bij de geïnteresseerden op terug.