Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is OKW momenteel samen met de commissie Duurzaamheid van Ondernemend Woerden betrokken als gesprekspartner betreffende de Warmtevisie Woerden en het Afwegingskader voor het opwekken van grootschalig duurzame energie voor Woerden.  Binnen het OKW bestuur zijn Wim Stouthart en Marien Groenendijk uw aanspreekpunt over dit onderwerp. Mocht u vragen hebben laat het ons weten!

Warmtevisie Woerden
Dit plan wil de gemeente Woerden in 2021 afronden. De invulling van dit proces wordt bepaald op basis van gesprekken welke bureau Stroom voert met vertegenwoordigers van relevante partijen uit de Woerdense samenleving, waaronder ook OKW. Wij hebben via een aantal overleggen input gegeven en de door bedrijven ingevulde digitale vragenlijsten aangevuld en aangescherpt. Op deze wijze zijn er namens het bedrijfsleven goed en scherp geformuleerde uitgangspunten en criteria bepaald. Naar verwachting wordt de warmtevisie eind 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. OKW blijft dit proces volgen en houdt u op de hoogte.

Afwegingskader voor het opwekken van grootschalige duurzame energie voor Woerden
Gemeente Woerden wil een redelijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Om een goed beeld te krijgen hoe dit het beste kan in Woerden wil het college van B&W  in de eerste helft van dit jaar een afwegingskader in de raad brengen ter besluitvorming. Het afwegingskader geldt als basis voor de bijdrage van gemeente Woerden aan de Regionale Energiestrategie (RES). Daarnaast kan op basis van het Afwegingskader vergunningverlening plaatsvinden. In februari van dit jaar heeft OKW / Ondernemend Woerden gesprekken gehad met de gemeente over de voortgang en ontwikkeling van dit, nu in de 3e fase verkerende onderzoek.

OKW heeft een aantal kernpunten die wij graag terugzien in het overwegingskader. Dit zijn onder andere het opnemen in het bestemmingsplan van windmolens met een tiphoogte van 25 meter en zon op water.  Daarnaast wenst OKW dat de gemeente Woerden zich inspant de investeringen hiervoor lokaal zo veel mogelijk lokaal te houden.