‘De gemeente wil er zíjn voor ondernemers’

Het is alle zeilen bijzetten voor beide wethouders. Ook zij werden van de ene op de andere dag geconfronteerd met de ongekende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Juist nu komt het aan op krachtig besturen, zowel op lange als op korte termijn. De urgentie van de situatie vraagt om snelle besluiten terwijl ook de toekomstvisie in ogenschouw moet worden genomen.

Noorthoek heeft onder meer Economische Zaken, verkeer en vervoer, herstructurering bedrijventerrein en schuifruimte in zijn portefeuille.

Lees hun verhaal