Communicatie gewijzigde bedrijfsvoering voor OKW leden binnen het OKW netwerk

Als ondernemers zijn we ook zakelijk door het coronavirus in uiterst bijzondere omstandigheden terecht gekomen. Iedereen krijgt hiermee te maken en is genoodzaakt maatregelen te nemen. Als OKW netwerk is het voorlopig niet mogelijk elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. Wij realiseren ons dat juist in een tijd waarin u noodgedwongen veranderingen in uw bedrijfsvoering moet aanbrengen het belangrijk is dit met collega’s te kunnen delen.

Normaliter hebben wij als OKW de policy berichten van onze leden niet te delen via ons netwerk. Deze tijd vraagt echter om een aangepast beleid. Wij hebben besloten dat het, zolang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn, mogelijk is om via de OKW uw berichten te delen in uw netwerk. We gaan ervanuit dat u begrijpt dat dit alleen berichten betreft die betrekking hebben op de maatregelen die u heeft moeten treffen in uw bedrijfsvoering.  Wij verzamelen uw berichten en  afhankelijk van de hoeveelheid worden deze 2 – 3 keer per week samengevoegd in één mailbericht en verzonden aan het OKW ledenbestand.

Hiervoor willen we graag de volgende afspraken maken:

  • U stuurt een kort bericht van maximaal zo’n 10 regels naar info@okwwoerden.nl  We kiezen voor korte berichten waarin u eventueel een link kunt opnemen naar een uitgebreider bericht op uw website.
  • Het is niet mogelijk om PDF’s mee te sturen of uw eigen mailing 1:1 door te sturen.
  • We kunnen helaas geen foto’s en logo’s opnemen in het bericht

We vertrouwen erop u hiermee tegemoet te komen in deze uitzonderlijke tijd.

Heeft u vragen, bel of mail gerust. We zijn er!