Economisch Actie Plan – EAP Gemeente Woerden 2022 – 2026

OKW werkt in overleg met de Woerdense collega-ondernemersverenigingen nauw samen met de gemeente Woerden. Bij het aantreden van het nieuwe college liep het huidig Econmisch Actie Plan (EAP) 2019-2022 af. Het college heeft in haar bestuursakkoord opgenomen; Samen met de Woerdense ondernemersverenigingen vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan.  In dit plan laat de […]

OKW Lokaal Partner MKB Nederland

Tijdens een werkbezoek aan de regio Utrecht West tekenden OKW voorzitter André van der Heijden en MKB voorzitter Jacco Vonhof het Lokaal Partnerschap met MKB Nederland. Naast OKW tekenden ook de voorzitters van VIB de Ronde Venen en Ondernemers Vereniging Oudewater voor dit partnerschap.   MKB Nederland MKB-Nederland behartigt al meer dan honderd jaar de […]

Regionale bestuurders in gesprek met ondernemers!

Maandag 28 maart was gedeputeerde Robert Strijk aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij de TechnoHUB in Woerden, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht. Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in […]

Omgevingsvisie

Omgevingswet & Omgevingsvisie Binnen een paar klikken weten waaraan je moet voldoen, bijvoorbeeld als je een evenement wilt organiseren. Of je hebt plannen voor een bepaalde locatie en je wilt snel en eenvoudig inzicht verkrijgen in welke wetten en verordeningen daar voor gelden. De komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet maakt dit eenvoudiger. Inmiddels weten […]