Bericht van de voorzitter

Met trots kijk ik terug op een succesvol tweede kwartaal, en ben blij u te laten weten dat we vol goede moed de vakantieperiode tegemoet gaan. Het drukbezochte OKW Bouwvakcafé door de Woerdense installateurs op donderdag 29 juni was een fantastisch moment om deze in te luiden!

In de afgelopen maanden hebben we meer geslaagde evenementen gehad. Ondanks de hitte was de golfdag op Zeegersloot in Alphen aan den Rijn een groot succes. De bijeenkomst in mei met Ruud Veltenaar in ‘de Hall’ heeft veel losgemaakt en we merken dat de “Take a Break” sessies steeds populairder worden, getuige de hoge opkomst bij de presentatie van Business Building op 23 mei. Ook was er aandacht voor de OKW Next Generation die elkaar ontmoetten bij Stonecold Klimaattechniek voor een bedrijfsbezoek en tijdens een informele borrel bij Café de Pompier op het terras.

Vooruitkijkend naar de tweede helft van 2023, zie ik dat we als OKW weer een mooie en gevarieerde agenda hebben. We hopen dan ook dat we u met regelmaat mogen verwelkomen op onze evenementen.

Achter de schermen zijn we zoals gebruikelijk druk bezig met bestuurlijke zaken die Woerden betreffen. Momenteel zijn we een serieuze gespreks-, en samenwerkingspartner in het behoefteonderzoek naar bedrijfsruimte wat in opdracht van de gemeente Woerden door STEC wordt uitgevoerd. Velen van u hebben meegewerkt aan dit onderzoek, waarvoor onze hartelijke dank! Zodra er meer informatie over de uitkomsten beschikbaar is delen wij die graag met u. In juni hebben we een positief jaarlijks overleg met het college van B&W gehad en in de provincie is onlangs een nieuwe coalitie gevormd die, naar wij hopen, meer oog heeft voor ondernemers! Wij hopen dat deze politieke verschuiving positieve ontwikkelingen met zich meebrengt en dat alle bouw- en infrastructurele plannen doorgang kunnen vinden.

Ik wens u een mooie zomer!

Hartelijke groet,

André van der Heijden