Aandacht voor Utrecht West

Als OKW maken wij deel uit van het PBUW wat staat voor Platform Bedrijven Utrecht West. Het PBUW is een samenwerking van ondernemersverenigingen uit deze regio. Binnen dit platform overleggen wij met collega’s en behartigen wij uw belangen op regionaal niveau.

Wij onderhouden nauwe contacten met de Provincie Utrecht door jaarlijks met de gedeputeerden en de beleidsmakers van de Provincie te overleggen en een werkbezoek aan de regio te organiseren. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn extra bedrijventerrein, betere bereikbaarheid, blijvende aandacht voor technisch onderwijs, betaalbare woningen voor onze medewerkers en haalbare & betaalbare plannen voor energietransitie.

Helaas heeft het werkbezoek aan de regio, waarbij naast de bestuurders van de Provincie Utrecht ook de lokale bestuurders van onze regio uitgenodigd zijn, om de bekende redenen eind 2021 niet door kunnen gaan.

Omdat zaken als uw belangenbehartiging ook in deze tijd onverminderd doorgaan vinden wij het erg belangrijk om onze punten onder de aandacht te brengen. Daarom hebben wij ervoor gekozen dit middels een brochure genaamd ‘Aandacht voor Utrecht West’ te doen.

Klik hier om de brochure te downloaden waarin, naast aandacht voor onze omliggende gemeenten, ook aandacht gevraagd wordt voor de punten die voor Woerden zo belangrijk zijn.